Projekt depresja i uzależnienia dzieci i młodzieży

Zakończony 31.12.2019

 

Zadanie dofinansowane ze środkow budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zadanie 2: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. 

Pomoc rodzinom z dziećmi z depresją, zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami behawioralnymi.

Bezpłatne zajęcia psychologiczne - zapisy

W zwiazku z tym prowadzimy nabór na następujące zajęcia, które rozpoczną się od 15 września 2019 r.
Zajęcia są bezpłatne.

Cele projektu

Celem głównym jest przeprowadzanie działań wyprzedzających negatywne skutki depresji i zaburzeń współwystępujących w formie testów przesiewowych wskazujących nasilenie problemów oraz prowadzenie terapii indywidualnych, psychoedukacyjnych spotkań rodzinnych i grupowych dla uczestników, w tym grupy wsparcia.

W okresie IX-XII 2019 planujemy objąć specjalistyczną opieką 60 mieszkańców Warszawy, w szczególności z terenów Mokotowa, Śródmieścia, Ochoty, Pragi Południe i Rembertowa.

Dodatkowo działania wspierane będą akcją informacyjną (plakaty, internet) i antydyskryminacyjną (internet), która w założeniu ma dotrzeć co najmniej do 3000 osób by zmienić ich poglądy na problemy psychiczne na akceptujące i wspierające chorych.

 

Opis projektu

Projekt polega na udzielaniu bezpłatnego wsparcia psychologicznego rodzinom z dziećmi z depresją, zaburzeniami odżywiania i uzależnieniami behawioralnymi w zakresie badań przesiewowych, terapii poznawczo-behawioralnej depresji i terapii uzależnień behawioralnych oraz psychoedukacji grupowej.

Nasze działania skierowane są do rodzin, które z różnych przyczyn nie znajdują pomocy w innych miejscach (np. przez długie terminy oczekiwania na terapię w przychodniach), a które pozostawione bez wsparcia pogłębiają swoją trudną sytuację.

Nasze działania przesiewowe mają na celu szybsze wykrycie depresji i zaburzeń z nią współwystępujących (min. zaburzenia jedzenia, uzależnienia behawioralne), nauczenie uczestników dostrzegania symptomów choroby i reagowania na niepokojące sygnały. Dzięki temu będzie możliwe szybsze podejmowanie przez nich terapii psychologicznej w kierunku zapobiegania zaburzeniom i przeciwdziałanie pogłębiania się objawów prowadzących w konsekwencji do zachowań ryzykownych lub autoagresywnych (okaleczenia, tendencje samobójcze).

Jednocześnie działania terapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczestników u których wykryte zostaną zaburzenia, zarówno indywidualne jak i grupowe, wpłyną pozytywnie na poprawę funkcjonowania uczestników w zakresie zdrowia psychicznego.

W wyniku naszych działań uczestnicy programu, jak również osoby do których dotrze nasz przekaz informacyjny nabędą rzetelną wiedzę w zakresie depresji i zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także informacje z zakresu czynników chroniących je przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Uczestnicy zajęć indywidualnych i grupowych nabędą odpowiednie umiejętności samopomocowe, i wiedzę dotyczącą sposobów wychodzenia z depresji i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownych. Zarówno dzieci/młodzież, jak i rodzice zdobędą umiejętności w zakresie komunikacji w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych i trwałych relacji. To zaś dodatnio wpłynie na wzrost umiejętności wychowawczych rodziców.

Planujemy przeprowadzenie testów przesiewowych, a dla osób u których dzięki nim zostaną zdiagnozowane zaburzenia depresyjne, odżywiania czy uzależnienia behawioralne indywidualne zajęcia terapeutyczne. Zostanie również utworzona grupa psychoedukacyjna dla dzieci/młodzieży oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami (spotkania cotygodniowe). Prowadzone będą również indywidualne spotkania dla rodziców dzieci objętych terapią indywidualną, by nauczyć ich wspierać dzieci w procesie terapeutycznym.

Zajęcia będą się odbywały w Warszawie (bliski Mokotów, Aleja Niepodległości) w salkach terapeutycznych i szkoleniowych wynajętych na potrzeby realizacji projektu.

 

Zapraszam serdecznie
Aneta Styńska
psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.