Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem Psychorada.pl lub innych serwisów tworzonych przez Psychology Consulting Aneta Styńska, które odnoszą się do tej strony akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie oraz w Regulaminie serwisu Psychorada.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce.  Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów, których administratorem jest Psychology Consulting Aneta Styńska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Psychorada.pl.

 


Polityka w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorzy

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Psychology Consulting Aneta Styńska (Usługodawca) z siedzibą na ul. Niepołomickiej 22, 04-256 Warszawa, NIP 952-104-86-75, Regon: 016429558 właściciel serwisu internetowego Psychorada.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres stacjonarny, NIP, numer telefonu, adres IP.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i  wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@psychorada.pl

Przekazywanie danych

6. Twoje dane będą przetwarzać Psychology Consulting właściciel serwisu Psychorada.pl i Zaufani Partnerzy. Twoje dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Psychorada.pl lub Zaufanego Partnera.

7. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub naszym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

8. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.


Sposoby zbierania danych o użytkowniku

9. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania na osobistym koncie uzytkownika, o czym mowa poniżej).

10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego i zatwierdzeniu przez Uzytkownika odpowiednich zgód. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia serwisowi Psychorada.pl kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.

11. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – kontakt@psychorada.pl albo listownie na adres siedziby ADO.

12. Podczas wizyty na stronie internetowej Psychorada.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej np. zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.


Cookies

13. Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy.
Przykładem wykorzystania cookies w Psychorada.pl może być identyfikacja powracających odwiedzających, którzy zdecydują się podać nam swoje imię. Dzięki cookies będziemy mogli zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść.

14. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie Programu Partnerskiego Psychorada.pl i naliczanie odpowiednich prowizji Partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.


15. Pliki cookie umożliwiają również prowadzenie indywidualnego koszyka zakupów dla naszych klientów oraz personalizację działania naszych witryn w zależności od upodobań i rodzaju użytkowników. Ponadto pozwalają nam zbierać informację o wykorzystywaniu witryn przez użytkowników, pomagają nam gromadzić statystyki zapytań do wyszukiwarek, dzięki czemu możemy dostarczać klientowi coraz lepsze produkty i udoskonalać nasze serwisy internetowe, aby były wygodniejsze dla użytkowników.

16. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

17. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

18. Na naszej witrynie możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

19. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz wyłączyć automatyczną obsługę plików "cookies" lub być informowanym o każdorazowym ich użyciu, możesz zmienić odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na funkcjonalność dostępną na danej stronie internetowej.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

20. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.Zakres danych oraz sposób ich wykorzystania

21. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

22. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

23. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
   
24. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
a) realizacji zamówień,
b) działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
c) wysyłania newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
d) tworzenia baz danych użytkowników,
e) ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu,
f) w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

 

25. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy poprzez serwisy związane z Psychorada.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów, produktów Partnerów z którymi współpracujemy lub została opłacona przez Partnera Psychorada.pl. Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca.

26. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

27. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

28. W czasie korzystania z serwisów Psychorada.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.

29. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal.com (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg lub PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, kod pocztowy: 60-166, Poznań, KRS: 0000274399 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

30.  Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.


Twoje uprawnienia

31. Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.
a) Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.
b) Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.


Zaufani Partnerzy

32. To firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie administracyjnym, technologicznym koniecznym do prowadzenia serwisu i marketingowym. Jeśli interesuje cię dokładna lista Zaufanych Partnerow, skontaktuj się z nami.


Zmiany Polityki

33. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.


Wyłączenie odpowiedzialności

34. Treści i opinie specjalistów podczas konsultacji oraz zawarte w kursach i ebookach udostępnianych przez Psychorada.pl nie zawsze są zgodne z opiniami Psychology Consulting  i naszymi poglądami. Każdy Specjalista oraz Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.

35. Psychology Consulting nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone w publikacjach reklamy. Kupujący powinien być ostrożny, odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby autorzy i reklamodawcy, którzy publikują w produktach czy w serwisie Psychorada.pl swoje reklamy, byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji. Wszelkie stosunki między odwiedzającymi Psychorada.pl a Wydawnictwem zostały zawarte w regulaminie serwisu Psychorada.pl, który jest dostępny tutaj


Wersja z dnia 23.05.2018

 

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.