Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Psychorada.pl

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Psychorada.pl jest Przystań Psychology Consulting  z siedzibą w Warszawie (04-256) ul. Niepołomicka 22. NIP: 952 104 86 75, REGON: 016429558.

§2

 

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

a) Klient - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Psychorada.pl.

b) serwis Psychorada.pl - witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.psychorada.pl

c) Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

d) Formularz - formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie Psychorada.pl.

e) Konto - indywidualne konto Klienta w serwisie Psychorada.pl umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.

f) Psycholog (seksuolog) - osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

g) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).

i) PayU - serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę Payu SA z ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399

j) paypal - PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Firma PayPal Inc. (będąca firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A) została przejęta przez firmę eBay w październiku 2002. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

 

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy zakładaniu Konta w systemie Psychorada.pl jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

W ramach serwisu Psychorada.pl dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) usługi psychologiczne, seksuologiczne i psychodietetyczne mogą być świadczone w formach:
- Wiadomości,
- Chatu on-line,
- Rozmowy internetowej,
- Wideo rozmowy,

b)  pozostałe usługi to umożliwienie z korzystania z zasobów serwisu Psychorada w zakresie dostępu do:
-  szkoleń  on-line
-  księgarni on-line
- apteki on-line
-SMSów wsparcia
- innych multimediów dostępnych online lub w postaci fizycznych produktów

c)  pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia specjalistycznych usług poradniczych, szkoleniowych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu Psychorada.pl

§6

Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

§7

Usługi poradnicze specjalistów i produkty zamieszczone w serwisie Psychorada.pl są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Psychorada.pl oraz na poszczególnych stronach z ofertą produktów i usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie Konta i opłacenie usługi.

§8

Pozostałe usługi określone w §5 pkt c niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie Konta.

§9

Założenie Konta polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Usługodawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Psychorada.pl oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:
- adres e-mail
- hasło
- imię
Pozostałe dane Klient wypełnia dobrowolnie już po założeniu konta:
- nazwisko
- rok urodzenia
- pełny adres
- telefon
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, jego akceptacją i spełnieniu przewidzianych wymagań

§10

Usługodawca może odmówić założenia Konta jeśli wybrana przez Klienta nazwa jest już zarejestrowana, albo jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza interesy Usługodawcy.

§11

Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta, za pośrednictwem którego może m.in. zamawiać usługi psychologiczne, dokonywać  zakupu produktów, dokonywać płatności oraz edytować swoje dane.

§12

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.

§13

Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać listowanie na adres Usługodawcy ul. Niepołomicka 22, Warszawa, Kod: 04-256

§14

Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej oraz dokonanie płatności.

Formy i zakres usług psychologicznych

§15

Usługa psychologiczna w formie Wiadomości polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta. Korespondencja pomiędzy Klientem a Specjalistą odbywa się za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości.

§16

Celem zamówienia usługi specjalisty w formie Wiadomości Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, do którego chce przesłać wiadomość,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem
d) napisać wiadomość za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości.

§17

Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do wybranego Specjalisty po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty. Od tej chwili biegnie termin na udzielenie przez Specjalistę odpowiedzi.

§18

Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy lub SMS.

§19

Klient może w każdym czasie sprawdzić maksymalny termin odpowiedzi na wiadomość z swoim panelu oraz w zakładce u wybranego Specjalisty.

§20

Usługa specjalistyczna w formie Chatu polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej pisemnie przy użyciu wewnętrznego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§21

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Chatu Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,
d) ustalić ze Specjalistą dogodny termin
e) przyjść na umówione spotkanie.

§22

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy lub SMS.

§23

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora Skype. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

§24

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Skype lub Video rozmowy Skype Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem
d) ustalić ze Specjalistą dogodny termin
e) przyjść na umówione spotkanie.

§25

Informacja o zaksięgowaniu płatności  jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Psychologowi. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

§26

Wymagania techniczne

Informacje o tym w jakiej formie usługi specjalistyczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Specjalisty i na stronie WWW informującej o usługach wszystkich Specjalistów.

§27

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

Zalecamy bezpłatną przeglądarkę Firefox.

§28

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu, a także bezpłatnego oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.

§29

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

Zalecamy bezpłatne oprogramowanie Skype.

§30

Wynagrodzenie i sposób płatności

§31

Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu Psychorada.pl.

§32

Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie Psychorada.pl - za pośrednictwem PayU, paypall;
b) przelewu bankowego.

§33

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu. Brak  jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§34

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis płatności.pl lub paypal.pl

§35

W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa.

§36

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia podczas dokonywania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu  płatności.

 

Likwidacja Konta i odstąpienie od umowy

§37

Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojego Konta.

§38

1. Usługodawca może zablokować konto Klienta, który łamie przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa albo działa w sposób szkodliwy dla Usługodawcy. Osoba, której Konto zostało zablokowane może się ponownie zarejestrować tylko za wyraźną zgodą Usługodawcy.
2. Specjalista może zaprzestać udzielania usług specjalistycznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

§39

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis Psychorada.pl może nastąpić, z zastrzeżeniem § 40 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
2. Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę w swoim panelu Klienta.
3. Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie w panelu Klienta lub drogą e-mailową na adres kontakt@psychorada.pl.
4. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.

§40

Strony nie mogą odstąpić od umowy jeśli jej przedmiotem jest usługa świadczona w formie Wiadomości.

Ochrona danych osobowych

§41

Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności Usługodawcy.

§42

Dane dotyczące Klienta w postaci pierwszego członu adresu e-mail tj. example@ są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§43

Klient ma przez cały czas dostęp do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Odpowiedzialność

§44

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Psychorada.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§45

1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów w ramach świadczonych przez nich usług.

§46

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§47

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§48

Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie Psychorada.pl. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów

§49

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu Psychorada.pl można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości w panelu Klienta w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub 30 dni w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§50

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, lub adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 7 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Zgłaszając reklamację na odbytą konsultację e-mail bądź skype, klient powinien dokładnie opisać jaka przyczyna jest reklamacji (co poszło nie tak, czego się spodziewał, bądź czego zabrakło), i wysłać do administratora systemu na kontakt@psychorada.pl Rekalmacja ta, będzie przekazana specjaliście, który prowadził konsultację i który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od klienta reklamacji, ma obowiązek na nią bezpośrednio odpowiedzieć za pośrednictwem systemu konsultacyjnego Psychorada.pl  

5. Klient ma prawo zażądać umieszczenia wpisu (swojej negatywnej opinii) na stronie, jeżeli uważa, że konsultacja nie przebiegła prawidłowo. Opinia musi być sygnowana inicjałami klienta bądź fragmentem adresu e-mail.

§51

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Sklep zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:

  1. Świadczenia usług rozpoczęto, za zgodą Klienta, przed upływem terminu 30 dni;

  2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

  3. Umów dotyczących świadczeń, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. indywidualne konsultacje specjalistów, testy osobowości, wykonane na zamówienie analizy osobowości);

  5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez klienta pobrany);

  6. Dostarczania prasy;

 

§52

Odwołanie konsultacji przez klienta.

a) Klient powinien poinformować specjalistę o odwołanej konsulatcji minimum na 6-8 godzin przed planowaną konsultacją. Jeżeli tego nie uczyni i odwoła wizytę po tym terminie, konsultacja jest zaliczona jako odbyta, i jeżeli będzie chciał sie umówić na nastepną konsultację, to musi dokonać dodatkowej opłaty. Wyjątkiem może być nagłe zdarzenie losowe czyli wypadek, choroba, awaria łącza itp.

b) Jeżeli klient dwa razy pod rząd odwołuje konsultację, specjalista ma prawo zakończyć z nim współpracę, ponieważ niesystematyczna praca z klientem nie przyniesie korzystnych efektów.

§53

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§54

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§55

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§56

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§57

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§58

Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Środki techniczne dostępne Klientom w celu zminimalizowania ryzyka przedstawia informacja na stronie serwisu Psychorada.pl.

§59

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Psychorada.pl i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

§60

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu Psychorada.pl. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez publikację o zmianie Regulaminu w Koncie Klienta w serwisie Psychorada.pl

§61

Usługodawca i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

 Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.