Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Psychorada.pl


§1
Postanowienia ogólne
Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Psychorada.pl jest Psychology Consulting  Aneta Styńska z siedzibą w Warszawie (04-256) ul. Niepołomicka 22a. NIP: 952 104 86 75, REGON: 016429558.


§2
Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Serwis, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.


§3
Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, przystąpienie do programu partnerskiego), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityka Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.


§4
Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpłatnego komunikatora Skype.


§5
Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

§6
Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient - osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Psychorada.pl.
b) serwis Psychorada.pl - witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.psychorada.pl
c) Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
d) Formularz - formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie Psychorada.pl.
e) Konto - indywidualne konto Klienta w serwisie Psychorada.pl umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.
f) Psycholog, seksuolog, coach, pedagog (specjalista) itp. - osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
g) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
h) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
i) PayU - serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę Payu SA z ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000274399
j) paypal - PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres e-mail i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. Firma PayPal Inc. (będąca firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A) została przejęta przez firmę eBay w październiku 2002. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

 

§7
Podstawowe warunki świadczenia usług
W ramach serwisu Psychorada.pl dostępne są następujące usługi konsultacyjne i terapeutyczne świadczone drogą elektroniczną:
a) usługi specjalistyczne tj. min. psychologiczne, seksuologiczne, psychodietetyczne mogą być świadczone w formach:
- Wiadomości email
- Chatu on-line
- Rozmowy wideo skype
b)  pozostałe usługi to umożliwienie z korzystania z zasobów serwisu Psychorada w zakresie dostępu do:
-  szkoleń  on-line
- księgarni on-line zawierającej ebooki i audiobooki
- SMSów wsparcia
- innych multimediów dostępnych online
- lub w postaci fizycznych produktów np. suplementów diety, książek itp.


§8
Usługi konsultacyjne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).


§9
Usług konsultacyjne i produkty zamieszczone w serwisie Psychorada.pl są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Psychorada.pl oraz na poszczególnych stronach z ofertą produktów i usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie Konta, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.


§10
Pozostałe usługi są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie Konta.


§11
Założenie Konta polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do serwisu Psychorada.pl formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Psychorada.pl oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:
- adres e-mail
- hasło
- imię
Pozostałe dane Klient może wypełnić dobrowolnie już po założeniu konta:
- nazwisko
- rok urodzenia
- pełny adres
- telefon
- oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności, jego akceptacją i spełnieniu przewidzianych wymagań.


§12
Sewrwis Psychorada.pl może odmówić założenia Konta jeśli wybrana przez Klienta nazwa jest już zarejestrowana, albo jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza interesy Psychorada.pl.


§13
Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta (Twoje konto), za pośrednictwem którego może m.in. zamawiać usługi psychologiczne, dokonywać  zakupu produktów, dokonywać płatności, korzystać z bezpłatnych narzędzi autodiagnostycznych oraz edytować swoje dane.


§14
Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.


§15
Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać emailem na adres kontakt@psychorada.pl lub listowanie na adres Usługodawcy -> Psychology Consulting ul. Niepołomicka 22, 04-256 Warszawa.

 

§16
Formy i zakres usług psychologicznych

Konsultacja email
Usługa psychologiczna w formie Wiadomości email polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną do niego przez Klienta poprzez system konsultacyjny serwisu Psychorada.pl. Korespondencja pomiędzy Klientem, a Specjalistą odbywa się za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości.


§17
Celem zamówienia usługi specjalisty w formie Wiadomości e-mail Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, do którego chce przesłać wiadomość,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem
d) napisać wiadomość za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości (-> zakładka Twoje konto -> Aktywne konsultacje).


§18
Sporządzona przez Klienta wiadomość i wysyłanie jej do wybranego Specjalisty jest możliwe dopiero po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty. Od tej chwili biegnie termin na udzielenie przez Specjalistę odpowiedzi.


§19
Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy. Jeśli klient poda numer telefonu komórkowego otrzyma powiadamiający SMS.


§20
Klient może w każdym czasie sprawdzić czy specjalista udzielił odpowiedzi na jego wiadomość z swoim panelu oraz w zakładce u wybranego Specjalisty (-> zakładka Twoje konto -> Aktywne konsultacje).


§21
Konsultacje chat
Usługa specjalistyczna w formie Chatu polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej pisemnie przy użyciu wewnętrznego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.


§22
Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Chatu Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,
d) ustalić ze Specjalistą dogodny termin, pisząc w tym clu wiadomośc do specjalisty za pomocą systemukonsultacyjnego
e) przyjść na umówione spotkanie.


§23
Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy lub SMS.


§24
Konsultacja głosowa Skype
Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora Skype. Czas trwania tej usługi dla konsultacji indywidualnej wynosi 50 minut, zaś dla konsultacji dla par i rodzinnej do 90 minut.


§25
Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Skype lub Video rozmowy Skype Klient powinien:
a) założyć Konto w serwisie psychorada.pl
b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem
d) ustalić ze Specjalistą dogodny termin poprzez formularz umówienia w serwisie Psychorada.pl (-> zakładka Twoje konto -> Aktywne konsultacje).
W tym celu Klient pierwszy wysyła do specjalisty wiadomość podając 2-3 dogodne terminy rozmowy wraz z godzinami. Specjalista odpowiada w ciągu 24 godzin wybierając jeden z zaproponowanych terminów lub proponując inny. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest ponownie napisać do specjalisty w odpowiedzi na jego wiadomość.
e) zainstalować oprogramowanie skype i dodać do kontaktów użytkownika Psychorada.pl
f) przyjść na umówione spotkanie.


§26
Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy lub SMS.


§27
Informacje o tym w jakiej formie usługi specjalistyczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Specjalisty i na stronie WWW informującej o usługach wszystkich Specjalistów.


§28
Wymagania techniczne
Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.
Zalecamy bezpłatną przeglądarkę Firefox.


§29
Do skorzystania z usługi konsultacyjnej świadczonej w formie Rozmowy internetowej Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu, a także bezpłatnego oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta skype.

 

§30
Kursy, szkolenia, pozostale usługi
1. Aby skorzystać z pozostałych usług i produktów dostępnych w serwisie Psychorada.pl min. kursów, szkoleń, podcastów, należy je zamówić i opłacić. Wszystkie szczegółowe informacje na temat ich działania oraz czasów wysyłki materiałów do Klienta, podane są na stronach z ofertą poszcególnych produktów i usług.


§31
Wynagrodzenie i sposób płatności
Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu Psychorada.pl oraz na stronach poszczególnych usług.


§32
Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie Psychorada.pl - za pośrednictwem PayU, paypal;
b) przelewu bankowego on-line
c) przelewu bankowego tradycyjnego.


§33
Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu. Brak  jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że serwis Psychorada.pl nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.


§34
Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego serwisu Psychorada.pl lub potwierdzenia wpłaty przez serwis płatności.pl lub paypal.pl


§35
W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa.


§36
Serwis Psychorada.pl na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia podczas dokonywania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu  płatności na wskazany przez klienta podczas procesu zamawiania adres e-mail.
 

§37
Likwidacja Konta
Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojego Konta.

§38
1. Serwis Psychorada.pl może zablokować konto Klienta, który łamie przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa albo działa w sposób szkodliwy dla Psychorada.pl. Osoba, której Konto zostało zablokowane może się ponownie zarejestrować tylko za wyraźną zgodą administratora serwisu psychorada.pl.
2. Specjalista może zaprzestać udzielania usług specjalistycznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.


§39
Odstąpienie od umowy i odwoływanie wizyty

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej świadczenia płatnych usług bez podania przyczyny w terminie 30 dni, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej lub poprzez swoje indywidualne konto w systemie konsultacyjnym najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi. W tej sytuacji klient może zgłosić rządanie zwrotu środków lub zarezerwować wizytę w innym terminie. Wyjątkiem może być nagłe zdarzenie losowe czyli wypadek lub choroba  itp.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot środków klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Serwis Psychorada.pl zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta tą samą drogą, którą otrzymał środki lub na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko ewentualne bezpośrednie koszty zwrotu wynikające z opłat naliczanych przez systemy płatnicze, na które serwis psychorada.pl nie ma wpływu.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:
a.    Świadczenia usług rozpoczęto, za zgodą Klienta, przed upływem terminu 30 dni;
b.    Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
c.    Umów dotyczących świadczeń, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d.    Świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. indywidualne konsultacje specjalistów, testy osobowości, wykonane na zamówienie analizy osobowości);
e.    Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez klienta pobrany);
f.    Dostarczania e-prasy.
5. W sytuacji w której klient bez wcześniejszego uprzedzenia nie odwołał lub nie przełożył terminu wizyty, konsultację w przypadku nieobecności uznaje się za odbytą, a wpłacone przez klienta środki nie zostaną zwrócone.
6. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.
Odwołanie konsultacji przez klienta.
a) Klient powinien poinformować specjalistę o odwołanej konsultacji minimum na 24 godziny przed planowaną konsultacją. Jeżeli tego nie uczyni i odwoła wizytę po tym terminie, konsultacja jest zaliczona jako odbyta. Jeżeli klient będzie chciał się umówić na następną konsultację, to musi dokonać dodatkowej opłaty.
b) Jeżeli klient dwa razy pod rząd odwołuje konsultację, specjalista ma prawo zakończyć z nim współpracę, ponieważ niesystematyczna praca z klientem nie przyniesie korzystnych efektów.

§40
Ochrona danych osobowych
Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce Prywatności serwisu Psychorada.pl.


§41
Dane dotyczące Klienta w postaci pierwszego członu adresu e-mail tj. example@ są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta w celu identyfikacji klienta.

§42
Wpisując powyższe i inne dane w formluarzu rejestracyjnym bądź w wiadomściach wysyłanych na e-mail firmowy czy w wiadomości indywidualnej do specjalisty, klient wyraża zgodę, by zainteresowane osoby otrzymały dane informacje.


§43
Klient ma przez cały czas dostęp do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Psychorada.pl pisząc w tym celu email na adres kontaktowy.

§44
Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

§45
Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Administrator serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Psychorada.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.


§46
1. Odpowiedzialność serwisu Psychorada.pl ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Psychorada.pl ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
2. Serwis Psychorada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.


§47
Klient i Psychorada.pl nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.


§48
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto serwisowi Psychorada.pl będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Psychorada.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.


§49
Serwis Psychorada.pl ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w serwisie Psychorada.pl. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów


§50
Reklamacje
Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu Psychorada.pl można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości w panelu Klientalub poprzez email na adres kontaktowy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub 30 dni w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.


§51
1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, lub adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 10 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Zgłaszając reklamację na odbytą konsultację e-mail bądź skype, klient powinien dokładnie opisać jaka przyczyna jest reklamacji (co poszło nie tak, czego się spodziewał, bądź czego zabrakło) i wysłać wiadomość do administratora systemu na kontakt@psychorada.pl Reklamacja ta, będzie przekazana przez administratora serwisu Psychorada.pl specjaliście, który prowadził konsultację i który w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od klienta reklamacji, ma obowiązek na nią bezpośrednio odpowiedzieć za pośrednictwem systemu konsultacyjnego Psychorada.pl  lub odbyć ponownie konsultację.
5. Klient ma prawo zażądać umieszczenia wpisu (swojej negatywnej opinii) na stronie serwisu Psychorada.pl, jeżeli uważa, że konsultacja nie przebiegła prawidłowo. Opinia musi być sygnowana inicjałami klienta bądź fragmentem adresu e-mail.
6. Reklamacja może zostać rzpatrzona pozytywnie lub nie, w zaleznosci od sytuacji i zasad obowiązujących w regulaminie.
 
§53
Ustalenia końcowe
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.


§55
W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


§56
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.


§57
Serwis Psychorada.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Serwis Psychorada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.


§58
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.


§59
Serwis Psychorada.pl informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Środki techniczne dostępne Klientom w celu zminimalizowania ryzyka przedstawia informacja na stronie serwisu Psychorada.pl.


§60
Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Psychorada.pl i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.


§61
Serwis Psychorada.pl ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu Psychorada.pl. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez publikację o zmianie Regulaminu w Koncie Klienta w serwisie Psychorada.pl


§62
Serwis Psychorada.pl i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
 

Ostatnia aktualizacja 04.010.2021 g. 11:18

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.