Wysyłka i płatności

ZASADY ZWROTU

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej.

  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sklep zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:

  1. Świadczenia usług rozpoczęto, za zgodą Klienta, przed upływem terminu 10 dni;

  2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

  3. Umów dotyczących świadczeń, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. indywidualne konsultacje specjalistów, testy osobowości, wykonane na zamówienie analizy osobowości);

  5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez klienta pobrany);

  6. Dostarczania prasy;

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.