Wysyłka i płatności

ZASADY ZWROTU

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej.

  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sklep zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 10 ust. 3 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:

  1. Świadczenia usług rozpoczęto, za zgodą Klienta, przed upływem terminu 10 dni;

  2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

  3. Umów dotyczących świadczeń, których cena i wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. Świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. indywidualne konsultacje specjalistów, testy osobowości, wykonane na zamówienie analizy osobowości);

  5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. publikacje elektroniczne w postaci plików do pobrania, chyba że plik nie został przez klienta pobrany);

  6. Dostarczania prasy;

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.