Czym jest mediacja i dlaczego warto z niej korzystać?

poniedziałek, 24 października 2011

psychorada.plCzy zdarzyło Ci się być w sytuacji, w której doszło do konfliktu i żadna ze stron nie chciała ustąpić i wzajemnie się oskarżała?

 

Czy problem urósł na tyle, że sprawa trafiła do sądu? A może spór jest do tej pory nierozwiązany, a Ty czy ktoś z Twoich bliskich ponosicie tego konsekwencje w postaci napiętej atmosfery i ciągłych oskarżeń?

Mediacja - o której jest dzisiejszy artykuł - jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia – mediator, pomaga stronom dojść do wspólnie akceptowalnego oraz świadomego porozumienia.

Forma ta ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Wielką zaletą mediacji jest to, że w odróżnieniu od rozstrzygnięć instytucjonalnych (np. sądowych), ich celem nie jest orzeczenie, kto ma rację a kto nie, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało obie strony.

 

Kim jest mediator?

Mediator jest trzecią stroną konfliktu. Musi cechować się neutralnością i bezstronnością – jego zadaniem nie jest rozstrzyganie konfliktów ale pomoc w prowadzeniu rozmów, mających na celu ich rozwiązanie. Mediator nie jest ekspertem od rozwiązań ale ekspertem od procedury – jego rolą jest dbałość o takie zorganizowanie mediacji czyli warunków rozmów, aby strony mogły same podjąć decyzję oraz żeby była ona świadoma. Mediator pomaga uczestnikom konfliktu w przyjrzeniu się wszelkim aspektom ważnych dla nich kwestii, zbadaniu możliwych rozwiązań, rozważeniu różnych skutków swoich decyzji i wybraniu najbardziej korzystnego wariantu dla stron.

 

Gdzie ma zastosowanie mediacja?

Mediacja może być stosowana w niemal każdym rodzaju konfliktu:

  • rodzinnym, małżeńskim, pokoleniowym

  • towarzyskim, koleżeńskim, rówieśniczym

  • w sprawach spadkowych, majątkowych, cywilnych

  • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych

  • w sprawach gospodarczych

  • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich

 

Wszędzie tam, gdzie w sytuacji konfliktu obie strony same nie mogą dojść do porozumienia, a ponadto wyrażają chęci do włączenia bezstronnej osoby, mającej pomóc w rozwiązaniu sporu – tam mediacja będzie miała zastosowanie.

 

Zasady dobrej mediacji

Każda profesjonalna mediacja, aby mogła pomóc w dojściu do porozumienia obu stron musi kierować się podstawowymi zasadami:

  1. Dobrowolność – aby mediacja mogła być zastosowana, obie strony muszą wyrazić chęć i zgodę na wprowadzenie mediatora

  2. Poufność – żadne informacje poruszane w czasie rozmów mediacyjnych nie mogą wydostać się na zewnątrz, o ile strony nie ustalą inaczej

  3. Bezstronność i neutralność mediatora – mediator nie trzyma racji żadnej ze stron, nie faworyzuje i nie dopuszcza do dyskryminacji, dba o to, aby każda strona miała prawo do przedstawienia swoich racji a także aby mogła być wysłuchana.

  4. Samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań – to strony muszą dojść do porozumienia, same muszą wypracować takie rozwiązanie sporu, które je zadowoli. Mediator nie podsuwa rozwiązań, nie wtrąca się w podjęte decyzje.

Dodatkowo, mediacja cechuje się nieformalnością i prywatnością postępowania, budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie oraz satysfakcją rozstrzygnięć dla wszystkich stron konfliktu. Gdy mediacja zostanie zastosowana na wczesnym etapie konfliktu, pozwala to na ominięcie procedur formalnych – obie strony dochodzą do satysfakcjonującego porozumienia bez wnoszenia sprawy do sądu i nieuniknionego wtedy orzekania o winie jednej ze stron. Pozwala to na wypracowanie takiego rozwiązania, w którym obie strony w atmosferze szacunku i zrozumienia, osiągają zadowalające rezultaty.

 

Czym są mediacje rodzinne?

Jednym z przykładów, gdzie mediacja ma bardzo szerokie zastosowanie i dużą skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów jest mediacja rodzinna. Jest to nierzadko alternatywna metoda wobec postępowania sądowego. Podstawowym założeniem mediacji jest to, że nie ma w niej strony przegranej. Możliwe jest więc takie rozstrzygnięcie sporu, w którym obie ze stron zaspokoją swoje potrzeby, obie wyjdą z niego zwycięsko. W przypadku rodziny ma to duże znaczenie, ponieważ potencjalna przegrana jednej ze stron rzutuje znacząco na innych przegranych – w tym przypadku dzieci. Gdy sąd orzeka o winie jednego z rodziców, powstaje napięta atmosfera zarówno pomiędzy skłóconymi rodzicami jak i pomiędzy dziećmi a „przegranym” rodzicem. Prowadzi to często do ujawnienia takich emocji jak: żal, poczucie krzywdy, smutek, złość, bezradność i może powodować sabotowanie ustaleń sądu. W przypadku mediacji to wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i w konsekwencji przestrzeganie jego zasad.

 

Mediacja jest nowoczesną metodą rozwiązywania sporów, jest tańsza i szybsza od rozstrzygania ich przez sądy. Warto z niej korzystać aby zachować dobre relacje z otoczeniem a także szacunek.

 

Pozdrawiam serdecznie
Dorota Wysokińska
psycholog

Chcesz mieć dostęp do większej ilości artykułów? Załóż bezpłatne konto i sprawdź co jeszcze zyskasz >>

 

Komentarze z Facebooka:

Napisz co myślisz - pytania i merytoryczne komentarze zawsze mile widziane!

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.