Diagnoza inteligencji i inteligencji emocjonalnej - Po co?

poniedziałek, 10 maja 2021

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

inteligencja

Diagnoza inteligencji i inteligencji emocjonalnej - Po co?

Inteligencja to zdolność rozumienia, uczenia się, przetwarzania informacji czy wyciąganie wniosków. Również umiejętność analizowania i dostosowywania się do zmian. Określenie to wywodzi się od łacińskiego słowa "intelligentia", które oznacza zdolność pojmowania, rozum.

Inteligencję oznacza się poziomem IQ, który jest ustalany na podstawie testów psychologicznych.

Po co badać sobie IQ?

Badanie inteligencji pokazuje nasz poziom funkcjonowania poznawczego w różnych sferach. Dzięki badaniu możliwe jest uzyskanie obrazu w poszczególnych obszarach, co daje nam możliwość stymulowania własnego rozwoju czy rozwoju dziecka w danej dziedzinie.

W skrajnych przypadkach możliwe jest uzyskanie informacji o uszkodzeniach mózgu lub jego zaburzeniach (np. Alcheimer), oczywiście nie może to być jedyna diagnoza w takim wypadku może wskazywać jedynie trop ewentualnych poszukiwań biologicznych.

Jakie są wskazania do wykonania testu na inteligencję?

Na ogół badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza, psychologa czy pedagoga szkolnego. Można jednak wykonać badanie na życzenie danej osoby, każdy ma prawo uzyskać informacje na temat funkcjonowania swojego umysłu czy umysłu swojego dziecka. Wskazaniem może być uzyskanie diagnozy funkcjonowania poznawczego u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych. Ale również diagnozowanie upośledzenia umysłowego i ocena jego stopnia u dzieci (badanie zleca psycholog, pedagog szkolny). Czasem bywa to też potrzeba potwierdzenia diagnozy uszkodzenia mózgu (badanie zleca psycholog lub lekarz psychiatra).

Inteligencja emocjonalna – co to właściwie jest?

Inteligencja emocjonalna jest zbiorem zdolności rozpoznawania własnych uczuć oraz stanów emocjonalnych innych ludzi. Ale również radzenie sobie z własnymi uczuciami oraz umiejętność regulowania oraz używania ich, motywowania siebie i wpływania na innych.

Kompetencje związane z inteligencją emocjonalną to:

  • świadomość własnych przeżyć emocjonalnych
  • umiejętność różnicowania emocji i werbalnego opisywania stanów emocjonalnych
  • umiejętność empatycznego wniknięcia w przeżycia innych ludzi
  • umiejętność różnicowania emocji korespondujących ze wspólną ekspresją od stanów pozbawionych ekspresji;
  • znajomość kulturowych reguł i norm emocjonalnych;
  • umiejętność wykorzystania wiedzy o partnerze interakcji w celu wnioskowania o jego przeżyciach;
  • zdolność do akceptacji perspektywy interakcyjnej w relacjach interpersonalnych;
  • zdolność do radzenia sobie z emocjami negatywnymi;
  • wiedza na temat natury relacji interpersonalnych;
  • zdolność do emocjonalnej samowystarczalności, akceptacja swojego emocjonalnego doświadczenia, równowaga emocjonalna, poczucie własnej skuteczności emocjonalnej i kontrola nad emocjami.

Inteligencję emocjonalna można również zmierzyć za pomocą narzędzi. Wśród polskich psychologów do najbardziej popularnych testów psychologicznych do badania szeroko rozumianych umiejętności interpersonalnych należą: INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej w adaptacji Aleksandry Jaworowskiej i Anny Matczak oraz KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych – autorska metoda Anny Matczak.

Braki w inteligencji emocjonalnej i kompetencjach interpersonalnych mogą powodować trudności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Trudności w kontrolowaniu własnych emocji przyczyniają się do zachowań agresywnych, uzależnień czy depresji.

Wniosek płynie z tego taki, że sama inteligencja i wiedza to za mało aby odnieść sukces i czuć szczęście.

Inteligencja emocjonalna jest czymś, co można rozwijać i kształtować. Możemy się uczyć kontrolowania naszych emocji czy ich regulowania.

Po co diagnozować inteligencję emocjonalną? Co zyskasz?

Diagnoza inteligencji emocjonalnej może nam pokazać jasno, które obszary u nas są wystarczająco
rozwinięte, a które wymagają pracy. Będziemy mieli jasny kierunek samorozwoju,
to może być przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

 

Alicja Krawczyk
psycholog >

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.