Jak leczyć uzależnienie od alkoholu?

wtorek, 7 marca 2023

:: Konsultacje online z terapeutą uzależnień - umów najbliższy termin >

Uzależnienie od alkoholuLeczenie uzależnienia od alkoholu nie jest łatwe i trwa długo. A podstawową formą jest terapia, zarówno grupowa jak indywidualna.

Tylko kilkunastu na sto osób uzależnionych udaje się pokonać nałóg samodzielnie, nie korzystając z pomocy specjalisty czy specjalistów.

Celem terapii zarówno grupowej jak i indywidualnej jest wyposażenie pacjenta w zasoby, do radzenia sobie z trudnymi emocjami czy sytuacjami, bez sięgania po alkohol, czyli nie sięgania po uzależnieniową regulację emocji. Bardzo ważnym elementem do niedawna, czy założeniem terapii uzależnień było, to że osoba zdrowiejąca już nigdy ma nie sięgać po alkohol – ma zachować całkowitą abstynencję. Ale od jakiegoś czasu wprowadza się inną możliwość, która polega na zmniejszaniu szkód wynikających z picia. Jest to metoda wcześniej wykorzystywana przy terapii uzależnienia od opioidów. Minimalizacja szkód polega na zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu, a nie konieczności całkowitej abstynencji – a dla wielu osób wizja całkowitej abstynencji była czymś, co powodowało, że rezygnowali z terapii albo w ogóle nie chcieli z niej skorzystać, bo nie byliby w stanie sprostać temu warunkowi. Jenak nie wiadomo jaka jest skuteczność tej metody, ponieważ nie jest powszechnie stosowana.

W placówkach terapii uzależnień leczenie odwykowe opiera się na modelu Minnesota, który ma dosyć dużą skuteczność.

Jakie są założenia modeli Minnesota?

 • Uzależnienie od alkoholu jest pierwotną, niewynikającą z innych zaburzeń chorobą i różni się od pozostałych zaburzeń psychicznych.

 • Uzależnienie od alkoholu należy traktować jako chorobę, śmiertelną i postępującą, ale niezawinioną, a wynikającą z wielu czynników.

 • Chorych należy traktować z szacunkiem i okazać im zrozumienie i poszanowanie godności osobistej.

 • Założenie, że wstępna motywacja nie jest zasadniczym czynnikiem decydującym o przebiegu leczenia i jego efektach.

 • Należy umożliwić osobom uzależnionym identyfikację z objawami choroby i wywołanie potrzeby dokonania zmian w życiu.

 • Podstawowym objawem choroby jest zaprzeczanie jej istnienia przez chorego i jego bliskich.

 • Dożywotnia abstynencja, nie tylko od alkoholu ale w ogóle od substancji psychoaktywnych.

 • Terapia systemowa – udział najbliższych w procesie terapeutycznym.

 • Terapia prowadzona przez zespół interdyscyplinarny z terapeutami, którzy są przeszkolenia a sami są trzeźwiejącymi alkoholikami, w oparciu o program AA.

 • Terapia w małych grupach, gdzie pacjenci traktowani są indywidualnie.

 • Terapia z wykorzystaniem „Programu dwunastu kroków” oraz udział w spotkaniach AA.


Na czym polega program 12 kroków?

Osoba uzależniona nawiązuje relację sponsorską i „wchodzi w program 12 kroków”. Ten program bardzo sprzyja utrzymaniu abstynencji, a w dalszym etapie pomaga się rozwijać – zmieniać podejście do życia, świata i siebie samego.

 • Krok Pierwszy – Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że utraciliśmy kontrolę nad naszym życiem. 

  • mówi o tym, że jesteśmy bezradni wobec nałogu, że to jest choroba i potrzebna jest nam pomoc

 • Krok Drugi – Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

  • mówi o odzyskaniu równowagi wewnętrznej i rozsądku.

 • Krok Trzeci – Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

  • mówi aby odpuścić kontrolę rzeczywistości i odpuścić lęk i przymus

 • Krok Czwarty – Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

  •  mówi o pracy nad sobą, w czasie zdrowienia pojawia się impulsywność, porywczość, drażliwość i nad tym trzeba pracować

 • Krok Piąty – Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

  •  mówi o tym aby stać się otwartym na innych i przyznać się do swoich wad i trudności.

 • Krok Szósty – Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

  • zakłada akceptację wad i uczy akceptacji siebie.

 • Krok Siódmy – Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

  •  alkoholik uznaje istnienie sił większych od niego samego i chce się nauczyć aby wady nie były przeszkodą w relacjach.

 • Krok Ósmy – Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

  •  to etap, w którym chory jest świadomy krzywd wyrządzonych innym i ma zamiar się z tym zmierzyć.

 • Krok Dziewiąty – Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

  •  to etap zadośćuczynienia tym, których skrzywdził.

 • Krok Dziesiąty – Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

  • trzeźwiejący alkoholik ma stać się wrażliwy na to, aby nie krzywdzić innych.

 • Krok Jedenasty – Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

  • to czas rozwoju duchowego

 • Krok Dwunasty – Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

  •  to zakończenie cyklu i gotowość do tego aby pomagać innym uzależnionym, dać im wsparcie.

Nie da się określić jednoznacznie ile osób wychodzi z nałogu, czyli jak bardzo terapia jest skuteczna. Przeprowadzono bardzo dużo badań na ten temat ale wyniki są różne i nie są jednoznaczne. Prawdopodobnie zależy to od dostosowania metod terapeutycznych do grup

Dla niektórych osób program całkowitej abstynencji sprawdzi się doskonale i dzięki temu będzie umiała sobie poradzić. A w przypadku innych osób taka metoda nie przyniesie pożądanych skutków i będą wracać do picia. Nie wiadomo dlaczego tak jest, że jedni reagują na to dobrze inni niekoniecznie.

Często oprócz działań terapeutycznych stosuje się farmakologię, aby wspomagać proces terapeutyczny. Jednak jak zwykle w terapii i tego typu oddziaływaniach, kluczowa jest chęć i zaangażowanie, motywacja chorego, do zmiany swoich przekonań i zmiany nawyków i zachowań, co nie jest łatwym procesem.

 

Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.