Chcę rozkręcić Twoje życie na maksa!

wtorek, 18 października 2011

Jak poznać się lepiej zyskując przy tym 280 zł  na dalszy rozwój osobisty?

 

Jeśli chcesz zrozumieć przyczyny swoich dotychczasowych niepowodzeń w 10 różnych sferach Twojego życia i nauczyć się postępować inaczej, by zacząć żyć pełniej, to koniecznie czytaj dalej!

 

Jeśli temat poznania funkcjonowania Twojej psychiki i kształtowania się osobowości Cię interesuje (a sądzę, że tak skoro czytasz mój liost do Ciebie), to koniecznie czytaj dalej. Szczegółowo przedstawiam jak kształtuje się nasza osobowosć na kanwie poglądów, które otrzymujemy ze świata zewnętrznego.

 

Wszyscy postrzegają rzeczywistość na swój subiektywny sposób, co znaczy, że każdy z nas żyje w osobnej rzeczywistości, stwarzanej przez świadomą i podświadomą część naszego rozumu. Mówiąc wprost - ile osób na świecie, tyle różnych światów.


Subiektywność postrzegania wynika z posiadanych filtrów percepcyjnych, działanie których bazuje na doświadczeniach, nawykach, przyzwyczajeniach, odczuciach, wzorcach zachowań, przekonaniach, przemyśleniach czy nawet na tym, z czym się osobiście identyfikujemy.

 

Za pomocą filtrów percepcyjnych człowiek postrzega rzeczywistość i interpretuje docierające do niego informacje w typowy dla niego sposób.

 

Każdy jednak posiada niepowtarzalne, różniące się pomiędzy sobą spojrzenie na rzeczywistość zarówno przeszłą jak i teraźniejszą, przez co jego rzeczywistość jest odmienna od innych.

 

Wypadkową indywidualnych rzeczywistości jest rzeczywistość obiektywna, w której wszyscy żyjemy.

 

Dodatkowo w sposób ŚWIADOMY masz możliwość dowolnego stwarzania swojej rzeczywistości subiektywnej, a więc i zmianę wypadkowej rzeczywistości obiektywnej.  Nieświadome tego osoby poddają się rzeczywistości, świadome swoich możliwości kreują ją.

 

Źródło niepowodzeń w kreowaniu własnej rzeczywistości lezy w „łańcuchach z jaskini”, nie pozwalających dostrzec Ci prawdziwej istoty rzeczywistości, a co za tym idzie uniemożliwiające Ci wpływanie na nią.

 

Są to wszelkie zafałszowania filtrów percepcyjnych, wpływających na błędne postrzeganie świata, a więc i napływ informacji do podświadomości – która w dużej mierze decyduje o jakości naszego funkcjonowania w wielu dziedzinach życia.

 

Są to także skutki nabytych doświadczeń i przekonań, które ograniczają naszą podświadomość: kompleksów, urazów, fobii itp.

 

Na poziomie świadomości nasze funkcjonowanie wydaje się być prawidłowe, gdyż nie potrafimy sami ocenić, czy świadomie nie wykonujemy zakodowanych w naszej podświadomości schematów, przekazów kulturowo-społecznych, które uniemożliwiają nam osiągnięcie sukcesu, zadowolenia czy szczęścia w poszczególnych sferach życia.

 

Nie jest łatwą rzeczą wykrycie i zdefiniowanie podświadomych elementów naszej wiedzy i doświadczeń stanowiących barierę w rozwoju czy zakodowany schemat. Szczególnie, jeżeli chce się to zrobić samemu. To, co naprawdę – świadomie, a szczególnie nieświadomie - myślisz, czujesz, sposób w jaki doświadczasz, postrzegasz jest trudne do przeanalizowania samodzielnie.

 

Prawda jest taka, że dopiero wypowiadając swoje myśli jesteś w stanie je pojąć, zanalizować i zrozumieć – przenieść z poziomu podświadomości na poziom świadomiej akceptacji i zrozumienia.

 

Kształtowanie się JA, jako opozycja względem innych

Drogą do zmiany jakości życia w określonych sferach życia, w których odczuwamy brak sukcesu, zadowolenia czy szczęścia mimo świadomych prób ich kreowania, jest wykrycie omówionych barier i schematów oraz ich świadoma zmiana.

 

Aby tego dokonać najłatwiej poddać się zewnętrznej ocenie, która przeanalizuje Twoje poglądy. Człowiek bowiem definiuje swoje poglądy i samego siebie poprzez OPOZYCJĘ do innych, a więc i ujawnia podświadome bariery i schematy.

 

Taka analiza pozwala na odkrycie, jak i które elementy podświadomości wpływają na Twoje życie i Twój sposób postrzegania świata, a następnie na ich zmianę.

 

Musisz jednak pamiętać, że nawet wykrycie barier i zakodowanych schematów oraz dokonanie zmiany nie daje Ci 100% gwarancji, że zmiana jednego aspektu w określonym obszarze Twojego życia, przyniesie Ci całkowitą odmianę. Niewykluczone, że odkryjesz wtedy kolejny obszar w którym będziesz odczuwał dyskomfort.

 

Spowodowane to jest świadomym rozwojem, który pozwala Ci na spojrzenie na swoje życie z innego – wyższego – poziomu. Możesz z niego dostrzec rzeczy, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi, były bowiem przesłonięte innymi aspektami życia.

 

Odkrycie takich obszarów będzie znaczyło tylko to, że w tym co robiłeś do tej pory możesz osiągnąć sukces, ponieważ udało Ci się uwolnić od niewłaściwych uwarunkowań i dokonać dalszych zmian w swoim życiu, dążyć do większej wolności. A to oznacza, że zrobiłeś kolejny krok na drodze rozwoju, bo inaczej zaczynasz postrzegać rzeczywistość.

 

I tego Ci życzę – drogi rozwoju – bo im więcej takich obszarów odkryjesz, tym Twoja wolność w kreowaniu rzeczywistości będzie mniej ograniczona.  

 

Pamiętaj jednak: to, czy osiągniesz wolność, zależy tylko od Ciebie. Tak samo jak możesz osiągnąć dowolny cel, tak samo możesz zmienić siebie. Tak samo jak woźnica może zapanować nad koniem, wraz z jego narowistością, tak samo Ty możesz zapanować nad swoim rozumem wraz z podświadomością.

 

 

Wracajac jednak do WAO - czym jest analiza?
Jak jej dokonać?

 
Mam zamiar zaproponować Ci moją autorską metodę Wieloobszarowej Analizy Osobowości, która w efektywny sposób pozwoli na określenie blokujących Twój potencjał niepożądanych świadomych, a w szczególności podświadomych barier i schematów.

 

Decydując się na zakup analizy, staniesz się ekspertem do spraw własnego życia, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost Twojej satysfakcji z życia i znaczące podniesienie jego jakości. Dzięki temu będziesz mógł zapewnić sobie i  najbliższym Ci ludziom maksymalnie komfortowe wzajemne relacje oraz podniesienie jakości Waszego wspólnego życia.


Czym jest osobowość?

Osobowość to charakterystyczny, dla danego człowieka zbiór zachowań i reagowania na życiowe sytuacje w obszarze środowiska społeczno – przyrodniczego w którym żyje, zdeterminowany jego uwarunkowaniami biofizycznymi czyli zbiorem genetycznych cech z jakimi się urodził.  Osobowość kształtuje się systematycznie przez całe życie człowieka, a szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez zindywidualizowane zachowania człowieka oraz wpływ wszelakich bodźców zewnętrznych na niego.

 

Im człowiek starszy tym wolniej przyswaja i zmienia ukształtowane wcześniej struktury samego siebie.

 

Według "Słownika Encyklopedycznego Edukacji Obywatelskiej”  osobowość to :

1) zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych;2) zespół warunków wewnętrznych wpływających na sposób, w jaki człowiek przystosowuje się do otoczenia;3) zespół psychologicznych mechanizmów: np. tożsamość, mentalność, potrzeby, postawy, inteligencja, uznawane wartości, które powodują, że człowiek jest zdolny do kierowania własnym życiem, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe.

 

Oznacza to, że każdy z nas ma bardzo wiele różnych obszarów wiedzy, na temat których ma swoje wyrobione wcześniej przez okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne poglądy, ustalone modele czy też nie świadome schematy zachowań.

 

A zatem jak już wiesz z wcześniejszych materiałów wszyscy ludzie postrzegają rzeczywistość na swój subiektywny sposób, co znaczy, że każdy z nas żyje w osobnej rzeczywistości.

 

Przykład:

  • Jeśli kobieta i mężczyzna spotykają się, zakochują w sobie i w efekcie tego rozpoczynają życie w parze, to wcześniej czy później dadzą o sobie znać różne (czasem podobne, a czasem skrajnie różne) poglądy i zachowania względem poszczególnych obszarów wspólnego życia, które doprowadzają do konfliktów.

 

  • Jest to związane z tym, że kobieta z racji tego, że jest kobietą posiada typ zachowań i odczuć uwarunkowany swoją płcią. Mężczyzna tak samo. Jest to więc już pierwszy determinant wpływający na podłoże konfliktu uwarunkowane czynnikami biologicznymi.

 

  • Kobieta pochodzi z rodziny o takich, a nie innych tradycjach, przekonaniach i wzorcach zachowań, a mężczyzna z innej. To podłoże konfliktu uwarunkowane czynnikami społeczno-kulturowymi.

 

  • Dodatkowo zarówno kobieta jak i mężczyzna posiadają własne zindywidualizowane cechy genetyczne (bo przecież nie są bliźniakami jednojajowymi), które również są względem siebie różne i mogą stanowić dalsze źródła konfliktu.

 

Analogiczne zależności można wychwycić w każdej relacji człowieka z innymi osobami, które spotyka na swojej drodze życiowej, a więc rodzicami, rodzeństwem, dalszą rodziną, sąsiadami, kolegami w szkole, w pracy czy własnymi dziećmi.

 

Żartobliwie można powiedzieć, że ludzie decydując się w sposób świadomy na bycie ze sobą, nieświadomie decydują się wejść na pole minowe, o którego obecności nie mają pojęcia ;)

 

Tym polem minowym jest właśnie ta różnorodność ludzi wynikająca z ich zindywidualizowanych cech.

 

Aby zrozumieć zależności panujące na "polu minowym" najpierw trzeba dogłębnie poznać siebie.

 

W tym celu stworzyłam autorską Wieloobszarową Analizę Osobowości, dzięki której człowiek może lepiej poznać i zrozumieć te poglądy, które go nieustająco blokują.

 

Korzyści z przeprowadzenia analizy

Największą korzyść jaką osiągniesz z przeprowadzenia Wieloobszarowej Analizy Osobowości to odkrycie wielu (mogę śmiało stwierzdić, że kilkunastu czy nawt kilkudziesięciu) blokad, ktore powstrzymują Cię przez prowadzeniem takiego życia jakiego oczekujesz.

 

Pozostałe korzyści będą dostosowane do Twojej osobistej sytuacji, bo będziesz pracować nad wieloma zagadnieniami dotyczącymi Twojego życia z pomocą psychologa.

 

Wieloobszarowa Analiza Osobowości

Wieloobszarowa Analiza OsobowościTo co Ci dzisiaj proponuję, to sprawdzenie i omówienie tego, jak wpływają na Ciebie i Twoje działania nieświadomie przyswojone, a następnie zakotwiczone w Tobie i  stosowane przez Ciebie poglądy na poszczególne zagadnienia w 10 podstawowych obszarach.

 

Analiza dokonywana w każdym obszarze jest wykonywana w sposób nieszablonowy i indywidualny w stosunku do każdej osoby i zgłoszonych przez nią zagadnień.

 

Każdorazowo jest to indywidualna praca z nowymi informacjami zgłaszanymi przez odbiorcę, dzięki czemu analiza jest ściśle dostosowywana do odbiorcy.

 

Za każdym razem wyniki analizy są inne, ponieważ nie ma dwóch identycznie czujących, myślących i działających osób. Wieloobszarowa Analiza Osobowości jest, jak garnitur szyty na miarę - dostosowana wyłącznie do osoby poddawanej analizie.

 

Po zakończeniu mojej pracy nad Wieloobszarową Analizą Osobowości  każdy uczestnik dostaje do ręki gotowy materiał nad którym samodzielna praca mogłaby mu zająć wiele tygodni czy nawet lat. A czasami osiągnięcie zadowalających efektów bywa wręcz niemożliwe.


Zakres obszarów do analizy

1. Ja i moje podejście do mnie
To obszar w którym poprzez analizę opracowujemy przyczyny blokad w zakresie Twoich emocji, podejścia do siebie, widzenia siebie samego, widzenia siebie wśród inych, Twoje wyobrażenie o tym, jak widzą Cię inni, itp.

 

2. Mój dom rodzinny
To obszar z którego wyłonimy te przekonania, które blokują Ciebie i Twój rozwój osobisty w życiu dorosłym.

 

3. Komunikacja z innymi ludźmi
To obaszar związany z porozumiewaniem się z innymi osobami. Jeśli zauważasz, że nie potrafisz znaleźć wspólnego języka z innymi, nie potrafisz być asertywny, popadasz w złość lub przeciwnei wycofujesz się w biernośc podczas spotkań rodzinnych, towarzyszkich i zawodowych, to analiza tego obszaru jest dla Ciebie.

 

4. Moje związki uczuciowe - dla osób nie posiadających jeszcze własnej rodziny.
To obaszr, w którym analizujemy niepowodzenia w związkach partnerskich, trudności w znalezieniu sobie właściwego partnera życiowego, ciągłemu pozostawaniu singlem mimo, że chcesz być w związku, niemożność zbudowania trwałej i satysfakcjonującej relacji z partnerem.

 

5. Moje ciało i seksualność
To obaszr w którym zajmiemy się analizą tych czynników, które stoją Ci na przeszkodzie w akceptowaniu swojego ciała, swojego wyglądu, swojej seksualności.

 

6. Stworzenie nowej rodziny - dla osób w trwałych związkach małżeńskich lub konkubinatach
To obszar, w którym będziemy analizować Twoje małżeństwo, Twoje bycie w związku, Twoje podejście do parnera, aby dom mógł stać się dla Ciebie oazą spokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Poszukamy tych schematów zachowań, które mimo, że ich unikasz, ciągle wbrew sobie nieświadomie powtarzasz.

 

7. Ciąża, macierzyństwo i tacierzyństwo
To obszar, w którym zajmiemy się przygotowaniami do ciąży, ciążą, podejściem do macierzyństwa, dzieci, a także stylami i metodami wychowawczymi, które nie są takimi jakich oczekujesz. Poszukamy blokad zwiazanych z przeżyciami z domu rodzinnego, które uniemożliwiają Ci cieszenie się macierzyństwem i tacierzyństwem.

 

8. Moje zdrowie
Analizując ten obszar zajmiemy się Twoim podejściem do Twojego zdrowia,  Twoim zdrowiem, sposobami i metodami które stosujesz, by stanem zdrowia podreperować braki w innych dziedzinach życia.

 

9. Moja praca zawodowa i finanse
To obszar w którym szczególnie przyjrzymy się Twoim sukcesom zawodowym, sprawdziwmy czemu jesteś w takim, a nie innym miejscu w karierze zawodowej, czemu nie awansujesz, lub awansujesz za szybko, czemu nie zarabiasz oczekiwanej ilości pieniędzy, czemu wpadasz w spirale kredytów, nie potrafisz oszczędzać, itd.

 

10. Inne - niesklasyfikowane
 To obszar w którym możesz opisać wszsytko to, co nie zostało ujęte w żadnym z powyższych punktów.

Im więcej o sobie napiszesz w zakresie danego obszaru podczas opisywania go do analizy, tym lepiej dla Ciebie. Dzięki temu będę mieć obszerny materiał do analizy, a Ty tym samym zyskasz więcej samowiedzy.

 

Do Twojej dyspozycji jest:

wybranie 3 obszarów w których odczuwasz dyskomfort i które poddane zostaną analizie

opisanie co w danym obszarze Ci doskwiera

wspólna rozmowa video-skype

wypełnienie zindywidualizowanego kwestionariusza składającego się z 10-30 pytań 
      (w zależności od obszaru), aby uszczegółowić Twój opis

wypełnienie ankiety składającej się z 380 stwierdzeń na podstawie której wyodrębnię
      podświadome blokujące Cię przekazy

3 konsultacje psychologiczne na skypie lub e-mailem (do wyboru) po otrzymaniu gotowej
      analizy

bonus - ebooka pt. "Podstawowe Teorie Osobowości" dzięki któremu poznasz, jak powstawały
     podstawowe teorie osobowości oraz sylwetki ich twórców.

 

Zapewniam Ci rzetelny opis zagadnień blokujących Twój preferowany rozwój osobisty.

 

Każda analiza jest wykonywana osobiście przeze mnie, w związku z czym nie ma tu miejsca na automatyczne generowanie wyników czy też szablonowe odpowiedzi.

 

 

Jak to działa?

1. Po opłaceniu WAO otrzymasz e-mail w którym będą zawarte wszystkie instrukcje.

 

2. Następnie określisz 3 obszary i zagadnienia w jakich odczuwasz trudności lub dyskomfort.

 

3. Na tej podstawie przygotowujemy dla Ciebie specjalny zestaw pytań pod kątem poruszonych przez Ciebie zagadnień oraz zestaw blokujacych stwierdzeń.

 

4. Następnie umówimy się na video-skypa.

 

5. Spotykamy się na video-skypie, na którym odbędzie się rozmowa według obszarów WAO.

 

6. Po spotkaniu przygotowana zostanie zindywidualizowana analiza zagadnień na podstawie informacji, które zostały omówione na spotkaniu. Może to potrwać do 7 dni roboczych.

 

7. Przesyłam opis analizy do Ciebie.

 

8. W ciągu 30 dni od momentu otrzymania analizy, masz możliwość 1 konsultacji psychologicznej dla danego obszaru (lub w każdej z 3 konsultacji poruszymy wszystkie 3 tematy - jak wolisz) z psychologiem z Psychorady. To moment w którym możesz podzielić się swoją opinią, wyjaśnić niejasności, uzyskać poradę lub pomoc psychologiczną w interesującym Cię obszarze.

 

 

Ile kosztuje Wieloobszarowa Analiza Osobowości?

Przejście całego procesu analizy zajmuje łącznie od 7 do 14 dni. Analiza zagadnień opisanych przez Ciebie może mi zająć od kilku do kilkunastu dni, ze względu na to, że materiał wyjściowy (video-rozmowa, kwestionariusz, ankieta) poddawany analizie jest obszerny.

 

To tak, jakby odbyć serię kilkunastu spotkań na przestrzeni kilku czy kilkunastu tygodni.  

 

  • W Warszawie udział w 10 standardowych zajęciach z psychologiem w gabinecie to koszt rzędu  1000-1600 zł
  • Przygotowanie 1 opinii  czy wykonanie 1 testu kolejne 100-150 zł.

W Psychoradzie decydując się na Wieloobszarową Analizę Osobowości zapłaciszo wiele mniej!

 

Łączna cena za wykonanie pełnej analizy wynosi tylko  477 zł.

Ale... jeśli zdecydujesz się zamówić już TERAZ cena dla Ciebie
wyniesie tylko 197 zł.

 

Dzięki temu:

  • oszczędzasz aż 280 zł!

  • otrzymujesz 4 konsultacje o wartości 268 zł, co znacznie przewyższa cenę analizy

  • dostajesz bonusowego ebooka "Teorie oso bowości" o wartości 19 zł. 


 

Ta fantastycznie niska cena będzie obowiązywać
tylko do 21 pażdziernika!

 

Aby kupić po obniżonej cenie wpisz ten kod rabatowy
w II kroku składania zamówienia -> FINmWQb3 

Chcę zamówić >>


Jak widzisz koszt przygotowania analizy to zaledwie drobna część tego, co musiałbyś zapłacić za udział w treningach czy zajęciach stacjonarnych, na których tydzien po tygodniu omawiałbyś kolejną kwestię.

 

Dodatkowo WOA  w niewiarygodny sposób oszczędza Twój czas, związany z jeżdżeniem na kolejne spotkania, to jeszcze daje Ci od razu gotową wiedzę na Twój własny temat "na tacy".

 

Zapisz się jako jeden z pierwszych i uwolnij się od ograniczających Cię przekonań. Słowo ma wielką moc. A przyswojne przez Ciebie słowa i zwroty, mogą skutecznie hamować i pozbawiać radości Twoje życie. Nie pozwalaj sobeoi na to dłużej.

 

Uwaga!
Za zakup WOA zawsze możesz poprosić o wystawienie faktury VAT.Gwarancja Satysfakcji

psycholog on-line

W ramach Gwarancji Satysfakcji przez 30 dni udostępniam Ci możliwość wzięcia udziału w zajęciach Wieloobszarowej Analizy Osobowości. Jeśli podczas 10-dniowego okresu objętego Gwarancją Satysfakcji (jeszcze przed przeslaneim Ci mojej analizy) uznasz, że chcesz zrezygnować, to oddam Ci wpłacone przez Ciebie pieniądze.

 

Nie daję Ci 100% gwarancji, że po dokonaniu analizy od razu osiągniesz 100% efekt zmiany w określeniom obszarze życia, w którym obecnie odczuwasz niedostatek. Opisana analiza bowiem nie dokona za Ciebie zmiany w podświadomych barierach czy zakodowanych schematach. Tę pracę musisz wykonać Ty, a często nie jest łatwym przyjąć wiedzę o samym sobie, a tym bardziej dokonać zmian.  Ale jeśli się na nich skoncentrujesz , to osiągniesz je szybciej niż myślisz.

 

Na zakończenie

Niektórzy ludzie poznają swoje ograniczenia i pokonują je wdrażając w życie zdobyte informacje tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Dzięki temu mogą znacząco poprawić jakość swojego życia i zacząć realizować się w nim w taki sposób, w jaki uznają za najlepszy dla siebie.Po prostu zaczynają spełniać swoje marzenia czyli żyć wreszcie tak jak tego chcą.Inni będą nadal narzekać, że ich życie nie jest takie jakiego by sobie życzyli,  szukając odpowiedzialności za swoje czyny, odczucia i uczucia w innych osobach lub uwarunkowaniach zewnętrznych.  Co więcej taka postawa sprawia, że nigdy nie dojdą do spełnienia swoich marzeń.


Chciałabym, aby Ciebie zaliczano do tej pierwszej grupy. W końcu ilość korzyści, które możesz osiągnąć powinno uczynić Twoją decyzję o zakupie jako zupełnie oczywistą ;)

 

Możesz od razu zamówić przygotowanie własnej analizy mieć pewność, że na 100% zaczniesz brać udział w zajęciach. To pewna inwestycja w Twój rozwój osobisty, dzięki któremu możesz zrozumieć te dziedziny Twojego życia, które obecenie mocno szwankują. Sprawdź to samodzielnie >>

 

Kim jest autorka
Wieloobszarowej Analizy Osobowości?

 

 

Aneta Styńska

psycholog, szkoleniowiec, kobieta spełniająca się w życiu"Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają" - Coehlo

 

Absolwentka pierwszego rocznika SWPS - Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom wypalenia zawodowego i strategii zmagania się ze stresem. Posiada specjalizację z Psychologii Organizacji (rekrutacja, selekcja kadr, systemy ocen, motywacja do pracy, satysfakcja zawodowa) oraz Stresu w organizacji. Ukończyła SPPwR - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, prowadzi specjalistyczne szkolenia biznesowe oraz dla pomagaczy pracujących z osobami przemocowymi.


Cały czas pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i seminariach poświęconych tematyce rozwoju osobistego.


Psychologią interesuje się niemal od szkoły podstawowej. Udziela konsultacji na temat motywacji do osiągania sukcesów, asertywności i empatii, doradza w sprawach rozwoju biznesu i treningów samorozwoju. Jest właścicielka pracowni psychologiczno-logopedycznej Psychology Consulting, autorką serwisu www.psychorada.pl, współautorką serwisu psychologicznego dla osób skoncentrowanych na inwestowaniu w rozwój osobisty.

Regularnie pisuje artykuły poświęcone m.in. holistycznemu podejściu do psychiki człowieka oraz psychologii sukcesu. Publikowała w miesięczniku "Niebieska Linia". Autorka i pomysłodawczyni Akademii Trenowania Wizerunku dla kobiet. Współpracuje także z serwisami internetowymi poświęconymi rozwojowi osobistemu oraz biznesowi.


Bardzo interesuje się e-biznesem i psychologią e-biznesu. 

 

 

Kim jest psycholog konsultujący
i przeprowadzający WAO?

Dorota Wysokińska
psycholog społeczno-kliniczny
 

Studia pięcioletnie na kierunku psychologia społeczn-kliniczna ukończyła z tytułem magistra  psychologii. Pracę magisterską poświęciała usprawnianiu funkcjonowania osób starszych poprzez trening w czasowym opracowywaniu informacji.

 

Dodatkowo ukończyła kursy podnoszące kwalifikacje - "Podstawy Interwencji Kryzysowej”, "Neuroobrazowanie struktury i funkcji mózgu” oraz  wzięła udział w półrocznym stypendium w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcela Nenckiego w Warszawie podczas którego pomagała przy prowadzeniu badań naukowych w zakresie  neurobilogii.

 

Chcę zamówić >>

 

PS Jeśli się nie zdecydowałeś bo .................................. (wymyśl sobie jakiś powód, który ogranicza Ciebie i cały Twój rozwój osobisty) to chociaż zapisz się na bezpłatny kurs e-mailowy "Wolność w kreowaniu własnej rzeczywistości" podczas którego dowiesz się, jak wygląda ludzkie postrzeganie rzeczywistości oraz to, że każdy może kreować swoją rzeczywistość.

 

PS2 Będzie nam miło jeśli napiszesz swój komentarz :) 

 

PS3 Fotka ze strony Opolskiego Wesołego Miasteczka

 

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.