Co to znaczy być dorosłym dzieckiem alkoholika?

czwartek, 29 czerwca 2023

:: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

Bycie dorosłym dzieckiem alkoholika to jedno z wielu wyzwań, z jakimi można się spotkać w życiu. Ta sytuacja odnosi się do osób, które wychowały się w rodzinach, gdzie jedno lub oboje rodziców miało problem z nadużywaniem alkoholu. Dorastanie w takim środowisku może mieć długotrwałe i trudne do przewidzenia konsekwencje.

Dzieci, które dorastają w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, często doświadczają napięcia, chaosu i nieprzewidywalności w swoim codziennym życiu. Alkoholik w rodzinie często nie spełnia swoich rodzicielskich obowiązków, emocjonalnie zaniedbuje swoje dzieci lub może być niestabilny emocjonalnie. To prowadzi do braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności w życiu dziecka.

Dorośli potomkowie alkoholików mogą przejawiać różne emocjonalne, społeczne i psychologiczne skutki tego traumatycznego doświadczenia. Oto kilka aspektów, które często charakteryzują dorosłe dzieci alkoholików:

- Dorosłe dzieci alkoholików często cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości i trudności w uznawaniu swoich osiągnięć. Wychowując się w rodzinie z problemem alkoholowym, nie zawsze otrzymują wsparcie i uznanie, których potrzebują, aby rozwijać swoje poczucie wartości.

- Osoby dorosłe, które są dziećmi alkoholików, mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć trudności w zaufaniu innym i obawiać się odrzutu lub zranienia.

- Dzieci alkoholików są bardziej narażone na rozwój uzależnień, zarówno substancji psychoaktywnych, jak i innych zachowań uzależniających, jako sposób na radzenie sobie z emocjonalnymi trudnościami i stresami wynikającymi z ich dzieciństwa.

- Często borykają się z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja, lęki i zaburzenia lękowe. Stres i chaos w rodzinie alkoholika mogą prowadzić do długotrwałych trudności emocjonalnych w dorosłym życiu.

- Mogą rozwijać wzorce toksycznych związków, zarówno w sferze przyjaźni, jak i romantycznej. Mogą powtarzać negatywne wzorce obserwowane w rodzinie i mieć trudności z ustaleniem zdrowych granic w związkach.

Ważne jest zrozumienie, że każdy człowiek jest inny i doświadcza skutków dorastania w rodzinie alkoholika w indywidualny sposób. Nie wszyscy dorośli potomkowie alkoholików doświadczają tych samych trudności, ale jest to częste zjawisko.

Jednakże, pomimo tych trudności, istnieje nadzieja dla dorosłych dzieci alkoholików. Terapia i wsparcie psychologiczne mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwoju zdrowych strategii radzenia sobie. Grupy wsparcia, takie jak Al-Anon, oferują bezpieczne przestrzenie dla osób dorosłych, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wzajemnie wspierać.

Bycie dorosłym dzieckiem alkoholika nie jest łatwe, ale zrozumienie własnej historii i skutków, jakie miała na nasze życie, może być pierwszym krokiem w procesie zdrowienia i tworzenia lepszej przyszłości.

 

Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.