Co zrobić kiedy osoba uzależniona nie chce się leczyć?

poniedziałek, 6 marca 2023

:: Konsultacje online z terapeutą uzależnień - umów najbliższy termin >

Uzależnienie od alkoholuJeśli ktoś,kto jest uzależniony nie chce się leczyć, czy mogę coś zrobić? Jeśli tak, to co i jak?

Jedną z możliwości jest przeprowadzenie interwencji. Ta metoda jest bardzo szczególna, ponieważ polega na zebraniu, w bezpiecznym dla osoby uzależnionej miejscu, osób bliskich, takich którym zależy na tej osobie. Może to być rodzina, przyjaciele czy sąsiedzi, ważne jest to, aby zainteresowana osoba uważała te osoby za najbliższe. Kiedy zbierzemy te osoby, zapraszamy chorego, który nie jest świadomy tego co się wydarzy. A rozmowa jest pozbawiona zarzutów, pretensji czy obwiniania. Ważne jak będziemy rozmawiać z uzależnionym, to jest w interwencji kluczowe.

 

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną?

Bardzo ważne aby ta rozmowa, niezależnie od przybranej formy (np. interwencja), była rozmową konkretną ale opartą na szacunku. Zdarza się, że osoby uzależnione reagują agresją czy gniewem lub jednym i drugim, ale zdarza się, że reagują ucieczką, bo nie chcą mierzyć się z tym, że ktoś im będzie mówił, że są uzależnieni i co mają robić. Uzależnienie w dużym stopniu opiera się na zaprzeczeniach. Dlatego bardzo ważne jest, jeśli chcesz tę rozmowę przeprowadzić, z jakiegoś powodu, aby zachować spokój i podejść z dużą dozą cierpliwości.

Zatem, jak rozmawiać - co jest najważniejsze ?

  • zachowaj spokój
  • mów o suchych faktach – jak nałóg wpływa na jego życie i życie bliskich
  • nie przewidujemy przyszłości – nie znamy jej, zatem powstrzymajmy się o tego
  • mów konkretnie – unikaj ogólników,
  • pokaż konkretne przykłady jak picie negatywnie wpłynęło na życie, np. z powodu picia odeszła żona, z powodu picia stracił kolejną pracę lub nie awansował
  • bądź w tym życzliwy i ufny, że się uda, że osoba uzależniona jest w stanie z tego wyjść
  • daj oparcie i zapewnij, że wesprzesz jak pojawią się trudności

Kiedy warto skontaktować się ze specjalistą?

Jeśli zrobiłeś już wszystko, co mogłeś, w zgodzie z sobą i nic nie pomogło – rozważ sięgnięcie po pomoc specjalisty. Ktoś kto posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje może pomóc Ci zobaczyć, aspekty których nie dostrzegasz i dzięki temu łatwiej będzie Ci dotrzeć do osoby uzależnionej.

A co jeśli nic nie pomaga?

Ale nie każdy uzależniony chce zobaczyć, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak bardzo negatywny wpływ uzależnienie ma na jego życie. A interwencje czy prośby nie przynoszą skutku. A sytuacja jest na tyle drastyczna, że czekanie aż uzależniony „dojrzeje” do podjęcia terapii, może być zbyt długie, wtedy uzasadnione może okazać się sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Co mówi na ten temat prawo?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
„Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. […]
Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. […]
Art. 26. 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.
Procedura skierowania osoby uzależnionej do obowiązkowego leczenia wymaga wystąpienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem do sądu.
Członkowie rodziny, chcący uzyskać pomoc w sprawie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej powinni zwrócić się do właściwej według miejsca zamieszkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”

 

Zobacz, co będzie dla Ciebie dobre, nie musisz zmagać się sam_a, jeśli ktoś z Twoich bliskich jest uzalezniony. Są różne instytucje czy specjaliści oraz rozwiązania prawne, z których możesz skorzystać. 

 

Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.