Czy jesteś ofiarą przemocy?

sobota, 27 lutego 2021

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

przemocPrzemoc wobec partnera, to dowolna forma przemocy pomiędzy dwojgiem ludźmi, których łączy więź emocjonalna i/lub seksualna, czyli związek.


Rozróżnia się 4 rodzaje przemocy:

  • psychiczna, np.: obelgi, poniżanie, groźby lub ignorowanie partnera.
  • fizyczna, np.: bicie, kopanie, agresywne traktowanie, zmuszanie partnera do wykonywania lub znoszenia krzywdzących czynności (na przykład: kąpiel w zbyt gorącej wodzie).
  • seksualna, np.: zmuszanie partnera do seksu (gwałt), zmuszanie do  oglądania pornografii.
  • ekonomiczna, np.: przekazywanie niewielkich środków na utrzymanie.

Znęcanie się to zamierzone lub niezamierzone krzywdzenie drugiego człowieka, jest procesem długotrwałym.
Znęcanie psychiczne również ma na celu zadawanie bólu, z tą różnicą, że nie wykorzystuje się do tego żadnych narzędzi ani siły. Przemoc psychiczna nie pozostawia śladów na krzywdzonej osobie.
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej, czyli mowy, gestów.


Zachowania, które kwalifkujemy jako przemoc psychiczną:

  • pogarda, nieokazywanie szacunku przy innych, lekceważenie,
  • izolowanie, monitorowanie rozmów telefonicznych, utrudnianie kontaktów z najbliższymi, 
  • groźby, np. wykonywanie agresywnych gestów, niszczenie własności, kopanie w ścianę, grożenie przemocą fizyczną, rzucanie wszystkim, co się ma pod ręką, czy straszenie nożem,
  • agresja słowna i destrukcyjna krytyka, np. wyzywanie, bezpodstawne oskarżanie, krzyczenie, a nawet przedrzeźnianie,
  • nieustanne sprawdzanie prawdomówności, kontrolowanie korespondencji, śledzenie, czy ośmieszanie,
  • zrzucenie winy za spowodowanie przemocy na drugą stronę, próby wzbudzenia litości wobec własnej osoby poprzez płacz i prośby.Pamiętaj, nie jesteś sam!
Szukaj pomocy!
Nie musisz się na to zgadzać!

 

Alicja Krawczyk
psycholog >

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.