Czy masz autyzm?

niedziela, 8 października 2023

:: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

Autyzm, znany także jako spektrum autyzmu, to spektrum różnych zaburzeń neurologicznych, które mogą mieć różne objawy i poziomy nasilenia. Jednak niektóre powszechne cechy i objawy, które mogą wskazywać na obecność autyzmu.

Jakie mogą być objawy autyzmu?

Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych: Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w rozumieniu i reagowaniu na emocje innych ludzi, a także w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i budowaniu przyjacielskich relacji.

Trudności w komunikacji: Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z rozwijaniem mowy, rozumieniem języka, gestów i wyrażeń twarzy innych osób. Mogą też mieć skłonność do powtarzania słów lub fraz (echolalia).

Powtarzalne zachowania i zainteresowania: Osoby z autyzmem mogą wykazywać powtarzalne zachowania, takie jak kołatanie rękoma, kołatanie nogami lub balansowanie. Mogą także mieć szczególne, wąskie zainteresowania, nad którymi spędzają dużo czasu.

Nadwrażliwość lub hipowrażliwość sensoryczna: Osoby z autyzmem mogą reagować w sposób nietypowy na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, dotyk czy zapachy.

Trudności w przystosowaniu do zmian: Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w radzeniu sobie z nagłymi zmianami w rutynie lub środowisku.

Silna koncentracja na szczegółach: Niektórzy ludzie z autyzmem mogą mieć zdolność do szczegółowego myślenia i koncentrować się na szczegółach, ale jednocześnie mogą mieć trudności z ogólnym rozumieniem sytuacji.

Warto podkreślić, że objawy autyzmu mogą być różne u różnych osób i mogą się zmieniać wraz z wiekiem. Jeśli masz obawy dotyczące autyzmu u siebie lub kogoś w swoim otoczeniu, najlepszym krokiem jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. autyzmu. 

Jeśli masz obawy czy podejrzenia, że możesz mieć autyzm i zastanawiasz się nad tym - to może warto zdecydować się na diagnozę. 

Jeśli zostanie postawiona diagnoza autyzmu, istnieją różne rodzaje wsparcia dostępne dla osób z tym zaburzeniem. Terapia behawioralna, terapia zajęciowa, oraz terapia mowy i komunikacji mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Rodzina i przyjaciele odgrywają również istotną rolę w życiu osoby z autyzmem, dlatego wsparcie emocjonalne i zrozumienie są niezwykle ważne.

Diagnoza

Diagnoza autyzmu jest procesem skomplikowanym i wymaga zaangażowania specjalistów, takich jak neuropsychologowie, psychiatrzy i psycholodzy. Główne kryteria diagnostyczne opisane są w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) oraz w Diagnostycznym i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Psychicznych (DSM-5).

Aby postawić diagnozę autyzmu, lekarz lub psycholog przeprowadza ocenę, która może obejmować obserwacje, rozmowy z rodzicami i oceny rozwojowe. Diagnoza jest dokonywana na podstawie występowania określonej liczby objawów autyzmu i trwałego wpływu tych objawów na codzienne funkcjonowanie.

Czy mam autyzm?

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy masz autyzm, to pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. To oni przeprowadzą odpowiednie oceny i diagnozę. Nie jest to jednak jedyny krok.

Istnieje wiele organizacji i grup wsparcia dla osób z autyzmem, gdzie można uzyskać informacje, wsparcie emocjonalne oraz porady na temat zarządzania życiem codziennym. Warto również zasięgnąć opinii od bliskich osób, które dobrze Cię znają, ponieważ mogą one dostrzec pewne zachowania lub cechy, które mogą sugerować obecność autyzmu.

 

 Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.