Czym jest mediacja i dlaczego warto z niej korzystać?

poniedziałek, 24 października 2011

Psychorada.plCzy zdarzyło Ci się być w sytuacji, w której doszło do konfliktu i żadna ze stron nie chciała ustąpić i wzajemnie się oskarżała?

 

Czy problem urósł na tyle, że sprawa trafiła do sądu? A może spór jest do tej pory nierozwiązany, a Ty czy ktoś z Twoich bliskich ponosicie tego konsekwencje w postaci napiętej atmosfery i ciągłych oskarżeń?

Mediacja - o której jest dzisiejszy artykuł - jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia – mediator, pomaga stronom dojść do wspólnie akceptowalnego oraz świadomego porozumienia.

Forma ta ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Wielką zaletą mediacji jest to, że w odróżnieniu od rozstrzygnięć instytucjonalnych (np. sądowych), ich celem nie jest orzeczenie, kto ma rację a kto nie, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało obie strony.

 

Kim jest mediator?

Mediator jest trzecią stroną konfliktu. Musi cechować się neutralnością i bezstronnością – jego zadaniem nie jest rozstrzyganie konfliktów ale pomoc w prowadzeniu rozmów, mających na celu ich rozwiązanie. Mediator nie jest ekspertem od rozwiązań ale ekspertem od procedury – jego rolą jest dbałość o takie zorganizowanie mediacji czyli warunków rozmów, aby strony mogły same podjąć decyzję oraz żeby była ona świadoma. Mediator pomaga uczestnikom konfliktu w przyjrzeniu się wszelkim aspektom ważnych dla nich kwestii, zbadaniu możliwych rozwiązań, rozważeniu różnych skutków swoich decyzji i wybraniu najbardziej korzystnego wariantu dla stron.

 

Gdzie ma zastosowanie mediacja?

Mediacja może być stosowana w niemal każdym rodzaju konfliktu:

  • rodzinnym, małżeńskim, pokoleniowym

  • towarzyskim, koleżeńskim, rówieśniczym

  • w sprawach spadkowych, majątkowych, cywilnych

  • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych

  • w sprawach gospodarczych

  • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich

 

Wszędzie tam, gdzie w sytuacji konfliktu obie strony same nie mogą dojść do porozumienia, a ponadto wyrażają chęci do włączenia bezstronnej osoby, mającej pomóc w rozwiązaniu sporu – tam mediacja będzie miała zastosowanie.

 

Zasady dobrej mediacji

Każda profesjonalna mediacja, aby mogła pomóc w dojściu do porozumienia obu stron musi kierować się podstawowymi zasadami:

  1. Dobrowolność – aby mediacja mogła być zastosowana, obie strony muszą wyrazić chęć i zgodę na wprowadzenie mediatora

  2. Poufność – żadne informacje poruszane w czasie rozmów mediacyjnych nie mogą wydostać się na zewnątrz, o ile strony nie ustalą inaczej

  3. Bezstronność i neutralność mediatora – mediator nie trzyma racji żadnej ze stron, nie faworyzuje i nie dopuszcza do dyskryminacji, dba o to, aby każda strona miała prawo do przedstawienia swoich racji a także aby mogła być wysłuchana.

  4. Samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań – to strony muszą dojść do porozumienia, same muszą wypracować takie rozwiązanie sporu, które je zadowoli. Mediator nie podsuwa rozwiązań, nie wtrąca się w podjęte decyzje.

Dodatkowo, mediacja cechuje się nieformalnością i prywatnością postępowania, budowaniem atmosfery szacunku stron do siebie oraz satysfakcją rozstrzygnięć dla wszystkich stron konfliktu. Gdy mediacja zostanie zastosowana na wczesnym etapie konfliktu, pozwala to na ominięcie procedur formalnych – obie strony dochodzą do satysfakcjonującego porozumienia bez wnoszenia sprawy do sądu i nieuniknionego wtedy orzekania o winie jednej ze stron. Pozwala to na wypracowanie takiego rozwiązania, w którym obie strony w atmosferze szacunku i zrozumienia, osiągają zadowalające rezultaty.

 

Czym są mediacje rodzinne?

Jednym z przykładów, gdzie mediacja ma bardzo szerokie zastosowanie i dużą skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów jest mediacja rodzinna. Jest to nierzadko alternatywna metoda wobec postępowania sądowego. Podstawowym założeniem mediacji jest to, że nie ma w niej strony przegranej. Możliwe jest więc takie rozstrzygnięcie sporu, w którym obie ze stron zaspokoją swoje potrzeby, obie wyjdą z niego zwycięsko. W przypadku rodziny ma to duże znaczenie, ponieważ potencjalna przegrana jednej ze stron rzutuje znacząco na innych przegranych – w tym przypadku dzieci. Gdy sąd orzeka o winie jednego z rodziców, powstaje napięta atmosfera zarówno pomiędzy skłóconymi rodzicami jak i pomiędzy dziećmi a „przegranym” rodzicem. Prowadzi to często do ujawnienia takich emocji jak: żal, poczucie krzywdy, smutek, złość, bezradność i może powodować sabotowanie ustaleń sądu. W przypadku mediacji to wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia prowadzi do wytworzenia w stronach poczucia odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i w konsekwencji przestrzeganie jego zasad.

 

Mediacja jest nowoczesną metodą rozwiązywania sporów, jest tańsza i szybsza od rozstrzygania ich przez sądy. Warto z niej korzystać aby zachować dobre relacje z otoczeniem a także szacunek.

 

Pozdrawiam serdecznie
Dorota Wysokińska
psycholog

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.