E-uzaleznienie dzieci i młodzieży

wtorek, 7 lipca 2020

:: Terapia uzależnień >

 

uzaleznienia-od-telefonu“Zostaw już ten telefon!”, “Przestań grać!” - brzmi znajomo? Ile razy dziennie to powtarzasz, nie uzyskując pożądanego rezultatu. Według badań 57 proc. polskich rodziców lub opiekunów uważa, że ich dziecko spędza zbyt dużo czasu w sieci i zastanawia się czy to już uzależnienie i czy da się z tym coś zrobić.

 

Kiedy mówimy o uzależnieniu?

Z uzależnieniem od mediów społecznościowych czy gier komputerowych  mamy do czynienia wtedy, gdy dziecko angażuje się w te czynności na tyle, że zaniedbuje lub porzuca inne codzienne aktywności oraz ma problemy w relacjach z rówieśnikami.

Pojawia się niepokój, złość i agresja, gdy nie może się zalogować do internetu lub nie może zagrać w grę. Takie dziecko staje się mniej chętne do nowych doświadczeń, staje się coraz bardziej wycofane i nieśmiałe. Niepokojące są także skłonności do ruminacji, czyli nadmiernego przejmowania się mało istotnymi zdarzeniami i ciągłego ich rozpamiętywania oraz niskie poczucie własnej wartości i nieustanne wątpliwości, co do jakości wykonywanych przez siebie prac lub czynności. Dziecko uzależnione gorzej radzi sobie w szkole, niechętnie podejmuje się wykonania powierzanych mu zadań Często uzależnieniu towarzyszy rozchwianie emocjonalne, depresja i stany lękowe.

 

Dlaczego nie należy lekceważyć uzależnień

Uzależnione od gier czy internetu dziecko odczuwa przymus wykonywania tej czynności. W konsekwencji ogranicza lub rezygnuje z czegokolwiek innego. W efekcie pojawiają się coraz bardziej widoczne z czasem konsekwencje.

 • izolacja, wyobcowanie
 • problemy szkolne
 • pogorszenie się stanu zdrowia
 • zaburzenia osobowości

 

Dane zebrane przez Fundację „Dbam o mój zasięg”:

 • Przeciętnie w Polsce dzieci dostają swój pierwszy telefon w okolicach 10. urodzin.
 • Niemal połowa (!) młodych osób jest zawsze „pod telefonem”, bez względu na dzień i godzinę. Tyle samo czuje się bezpiecznie, gdy ma telefon przy sobie.
 • Co trzeci nastolatek bez telefonu czuje się pozbawiony czegoś ważnego, odcięty od kontaktu z rówieśnikami.
 • Na przerwach telefonu używa ponad 84 proc. uczniów, a 34 proc. przyznaje, że korzysta z nich do celów prywatnych również podczas lekcji.
 • Co trzeci uczeń przyznaje, że z powodu używania telefonu komórkowego miał problemy w szkole
 • Aż 31 proc. szkół nie wyznacza żadnych reguł korzystania z telefonów komórkowych.
 • 60 proc. rodzin nie stosuje się do żadnych ustalonych z góry zasad korzystania z telefonów komórkowych i Internetu.

 Naczelnym błędem rodziców, poza nieustalaniem żadnych zasad korzystania z nowych technologii, jest nagradzanie dzieci dostępem do sieci lub karanie ich poprzez odcięcie od Internetu i telefonu. W ten sposób dorośli sami zaszczepiają w dzieciach przekonanie, że telefon czy aktywność online to coś pożądanego i cennego.

 

Stwórzcie domowy kodeks

Pierwszym krokiem do wyprowadzenia dziecka z uzależnienia lub zapobiegania mu jest ustalenie wspólnie ze wszystkimi członkami rodziny domowego kodeksu korzystania z urządzeń elektronicznych. Każdy powinien mieć możliwość wypowiedzenia się i podania swoich własnych pomysłów na to, by korzystanie z nowoczesnych technologii było bezpiecznie i nie wpływało niekorzystnie na zdrowie. Kodeks powinien zostać spisany na kartce papieru i umieszczony w bezpiecznym miejscu. Powinien on zawierać nie tylko zasady dotyczące czasu spędzanego przed monitorem, ale także wspólnie podejmowane aktywności, rozwijanie zainteresowań, pasji czy zdrowego odżywiania się. Każdy członek rodziny powinien się pod tym dokumentem podpisać i co najważniejsze trzymać spisanych zasad.

 

Pomoc specjalisty

Pamiętajmy, że nie wystarczy jedynie zabrać dziecku komputer czy odciąć internet w telefonie. Przebywanie przez długi czas w wirtualnej rzeczywistości sprawia, że nie poradzi sobie samo z emocjami, które nim targają, nie będzie potrafiło zagospodarować wolnego czasu. Jeśli zmiany w funkcjonowaniu rodziny, dodatkowe zajęcia pozaszkolne, wyjazdy nie przyniosą rezultatów, warto skorzystać z pomocy specjalisty od uzależnień.  Terapeuta pomoże poradzić sobie ze stresem, złością, nudą. Nauczy dziecko komunikowania własnych uczuć i potrzeb. Terapia może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od tego jak głęboki okaże się problem i co tak naprawdę go spowodowało. Czasami trzeba zmienić życie całej rodziny. W ekstremalnych przypadkach, gdy nastoletnie dziecko nie chce dostosować się do nowych zasad i skorzystać z pomocy terapeutycznej możemy wystąpić o objęcie go opieką kuratora rodzinnego.

 

Psychorada.pl

Nasi specjaliści

Aneta Styńska
Aneta Styńska
Psycholog
Psychoterapeuta
Trener żywienia
Diagnostyka
Anna Jabłońska
Anna Jabłońska
Psycholog
Seksuolog
Psycholog dziecięcy
Alicja Krawczyk
Alicja Krawczyk
Psycholog
Doradca zawodowy
Praktyk terapii BSF
Diagnostyka
Hanna Świerczewska
Hanna Świerczewska
Psycholog
Psychotraumatolog
Psychoonkolog
Łukasz Choinkowski
Łukasz Choinkowski
Psychoterapeuta
Barbara Wysocka
Barbara Wysocka
Psycholog
Terapeuta SFBT
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska
Psycholog

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.