Hejt...

środa, 31 sierpnia 2022

:: Konsultacje i terapia  online- umów najbliższy termin >

Hejt

Czym jest hejt, jak go rozpoznać?

Hejt to obraźliwy komentarz, negowanie kogoś lub czegoś za pośrednictwem komentarzy. Hejt od angielskiego słowa hate oznaczającego nienawiść. To są komentarze bardzo obraźliwe, poniżające i negujące osobę lub jej poglądy.

 

Kim jest hejter?

Najczęściej hejterem zostaje osoba, która sama doświadczyła hejtu, jest to 34% hejterów. Według badań 25% osób hejtujących w internecie to nastolatkowie między 15 a 18 rokiem życia. Tak wynika z raportu fundacji Global Dignity. Poza tym mężczyźni hejtują dwa razy częściej niż kobiety. Według badań wykształcenie jest istotnym czynnikiem wpływającym na to czy ktoś staje się hejterem. Największa grupa, bo 25% to osoby z niższym wykształceniem, 23% to osoby z wykształceniem średnim, a osoby z wykształceniem wyższym to 16%. Wskaźnik osób z niższym wykształceniem jest związany z tym, że większość hejterów jest w wieku nastoletnim.

 

Jakie mogą być przyczyny hejtu?

Przyczyny hejtu mogą być bardzo różne, jedną z nich jest z pewnością to, że internet daje możliwość wyżycia się niekiedy na osobach obcych, co zdarza się, że daje komuś ulgę.

A internet stwarza pozory anonimowości i wiele osób hejtujących ma „odwagę” pisać rzeczy, których nigdy nie powiedzieliby komuś w oczy. A dodatkowo jest szansa, że nie poniosą konsekwencji za swoje czyny. Całe szczęście jest coraz więcej możliwości ścigania hejterów, wystarczy do tego adres IP komputera. Ale żeby hejt nie pozostał bezkarny, to my musimy przestać być pobłażliwymi. Każdą sytuację hejtu należy zgłaszać, najpierw administratorom strony czy portalu, a następnie na policję.

 

Często jest tak, że osoba stająca się hejterem zwyczajnie nie potrafi wyrażać swoich opinii w sposób asertywny z szacunkiem dla innych. A niejednokrotnie, nie zdaje sobie sprawy, że popełniaj przestępstwo.

To jakim językiem posługuje się młodzież, zależy od tego w jakim środowisku dorasta i z czym ma styczność, chodzi o sposób porozumiewania się w domu ale również dostęp do programów, gier, a i również na podwórku, bo dzieci łatwo przejmują zachowania innych rówieśników.

Zapominamy, że po drugiej stronie jest człowiek, w którego ten obraźliwy komentarz uderzy, a to może doprowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, np. obniżeniu poczucia własnej wartości, problemów w relacjach i ich nawiązywaniu, zaburzonym postrzeganiu samego siebie. A w ostateczności myśli samobójczych i samobójstw. Znane są przypadki, kiedy dzieci targnęły się na swoje życie, ponieważ stały się ofiarami hejtu i nie wyobrażały sobie dalszego życia w tym środowisku.

 

Po czym możemy zauważyć, że nasze dziecko jest ofiarą hejtu?

Przede wszystkim musimy być wyczuleni na wszelkie zmiany w zachowaniu. Ale musimy widzieć nagłe zmiany w nastroju naszego dziecka, jak np.:

  •  smutek

  • izolowanie się od innych

  • brak chęci spotykania się ze znajomymi

  • brak chęci do nauki

  • brak chęci chodzenia do szkoły, czy wręcz odmawianie chodzenia do szkoły

  • zmiany w wyglądzie

  • zmiany w sposobie odżywiania się

  • wahania nastroju

  • labilność emocjonalna

  • apatia

Wszystkie z wymienionych zachowań powinny wzbudzić zainteresowanie dorosłych. Ważne aby w bezpieczny dla dziecka sposób przeprowadzić rozmowę i dowiedzieć się, co się wydarzyło w jego życiu, po to abyśmy mogli pomóc. Oczywiście zmiana zachowania nie musi być spowodowana hejtem, ale tego typu zmiany są niepojące i zwykle zwiastują jakiegoś rodzaju trudności, a warto abyśmy mieli orientację, co dzieje się z naszym dzieckiem.

 

Jak uniknąć hejtu?

Rodzice są zobowiązaniu do ochrony dziecka i dania mu poczucia bezpieczeństwa ale i realnie bezpieczeństwa. Może zadbać o to w środowisku do którego mamy dostęp. Jednak rzadko rodzic będzie w stanie zareagować kiedy będzie się coś działo w szkole. Dlatego ważne jest aby nauczyciele też byli czujni na to, co dzieje się w klasie czy podczas przerwy.

Poza tym nauczyciel też może zaobserwować dziecko w środowisku szkoły, co daje szansę na wyłapanie jakichś trudności związanych z rówieśnikami.

Dobrze byłoby aby w szkołach organizować warsztaty dotyczące hejtu i uświadamiać młodzieży, co ich negatywne komentarze mogą powodować. A ponadto warto aby wiedzieli, że niektóre z tych zachowań podlegają penalizacji.

 

Hejt w rozwiązaniach prawnych

Hej jest klasyfikowany jako naruszenie dóbr osobistych, pomówienie lub znieważenie. A trzeba wiedzieć, że są to przestępstwa, za popełnienie których grozi kara grzywny, ograniczeniu lub pozbawienia wolności.

 Zgodnie z art. 212 § 1 KK:
„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Zgodnie z art. 216 KK:
„Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Co robić kiedy jesteśmy ofiarą hejtu?

Przede wszystkim zbieramy dokumentację, czyli robimy screeny komentarzy, czy wpisów. Zapisujemy adresy stron internetowych, na których są hejtujące wpisy. A następnie blokujemy hejterów w sieci. I oczywiście zgłaszamy wszystkie komentarze administratorom strony. A następnie udajemy się z materiałem dowodowym na policję.

 

Zamiana zaczyna się od nas

Pamiętajmy jednak o najważniejszej kwestii, a mianowicie nie będziemy musieli radzić sobie z hejtem, jeśli wszyscy zrozumieją czym hejt jest i jak bardzo niszczy osobę hejtowaną. Dlatego zmiany zaczynamy od siebie, czyli zastanawiamy się komentując, czy to co chcę napisać byłoby przyjemne dla mnie, czy gdyby ktoś tak skomentował moją wypowiedź poczuł bym się dobrze? Jeśli zaczynasz mieć wątpliwości, to znaczy że nie należy w dany sposób komentować, bo skoro mogłoby to być przykre dla Ciebie, bądź pewien, że inni zareagują podobnie albo może nawet bardziej. A co najważniejsze uczmy swoje dzieci, żeby nie hejtowały, bo hejt zaczyna się na podwórku, w domu…

Nauczmy dzieci szacunku dla inności i odmienności, bo nawet jeśli ktoś różni się od nas całkowicie to nie oznacza, że musimy to negować.

 Bądźcie czujni!

 

Alicja Krawczyk
Psycholog 
Praktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
Doradca Zawodowy

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.