Jak pomóc dziecku w kształtowaniu pewności siebie?

czwartek, 13 kwietnia 2023

:: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

Kształtowanie pewnoście siebie u dzieciKształtowanie pewności siebie u dziecka to bardzo ważny proces, ponieważ pozwala na rozwijanie się w pełni, podejmowanie wyzwań i radzenie sobie z trudnościami.

Co może dziecku pomóc?

Uczucie akceptacji i miłości - Dziecko musi czuć się akceptowane i kochane przez swoich rodziców lub opiekunów. To daje mu poczucie bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej, co przekłada się na większą pewność siebie. Kiedy dziecko będzie czuło się kochane i akceptowane przez ciebie, będzie wiedziało, że ma oparcie, a to przekłada się na poczucie włanej wartości.

Zachęta do podejmowania działań - Dziecko powinno być zachęcane do podejmowania różnych działań i wyzwań. Kiedy dziecko odnosi sukcesy, buduje w sobie poczucie własnej wartości i przekonanie, że jest w stanie osiągnąć swoje cele. Dziecko wtedy czuje, że ty w nie wierzysz, nawet jeśli ono samo jest niepewne.

Docenianie dziecka - Ważne jest, aby rodzice lub opiekunowie doceniali sukcesy dziecka i doceniali je za to, co robi dobrze. To pomaga budować w dziecku poczucie własnej wartości i wiary we własne umiejętności. A dodatkowo wzmacnia to, co jest dobre.

Poczucie bezpieczeństwa i wsparcia - Dziecko powinno mieć poczucie, że zawsze może liczyć na wsparcie swoich rodziców lub opiekunów. To pomaga czuć się bezpiecznie i pewnie w trudnych sytuacjach. Niezależnie od tego co się dzieje, dziecko powinno mieć poczucie, że może z tym do ciebie przyjść.

Rozwijanie umiejętności - Dziecko powinno mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności, które są mu bliskie i które go interesują. Kiedy dziecko zauważa, że jest w czymś dobre, to buduje to w nim poczucie pewności siebie i rozwija zainteresowania.

Uczenie radzenia sobie z porażkami - Dziecko powinno być uczone, że porażki są naturalnym elementem życia i że każdy czasem doświadcza niepowodzeń. Ważne jest, aby dziecko uczyło się radzenia sobie z porażkami i wyciągania wniosków z nich. Traktowania nie jest dramaty a raczej lekcje. 

Wyrażaj swoje uznanie i szacunek - Używaj pozytywnych słów, pochwal dziecko za jego wysiłki i postępy, pokaż mu, że jest dla ciebie ważne. To pomaga budować poczucie wartości i pewności siebie.

Zachęcaj do podejmowania wyzwań - Zachęcaj dziecko do podejmowania wyzwań i eksperymentowania. To pomaga mu zdobywać nowe umiejętności i pokonywać swoje ograniczenia, co z kolei zwiększa poczucie pewności siebie.

Pomagaj dziecku rozwijać swoje talenty i zainteresowania - Wspieraj dziecko w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań. To pomaga mu odkryć swoje mocne strony i zdobyć umiejętności, które zwiększają pewność siebie.

Ucz asertywności - Nauka asertywności pomaga dziecku wyrażać swoje zdanie i potrzeby w sposób zdecydowany, ale jednocześnie szanujący innych ludzi. To pomaga w budowaniu pozytywnych relacji z innymi i wzmacnia poczucie pewności siebie.

Ucz pozytywnego myślenia - Nauka pozytywnego myślenia pomaga dziecku w kształtowaniu pozytywnego nastawienia do siebie i swoim życiu. Pomóż mu w identyfikacji pozytywnych myśli i odczuć, aby zwiększyć jego poczucie pewności siebie.

Pomaganie dziecku w kształtowaniu pewności siebie to proces, który wymaga czasu i uwagi, ale dzięki temu dziecko będzie miało lepsze narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu.

Ważne jest, aby dziecko czuło się akceptowane, miało wsparcie swoich rodziców lub opiekunów, było zachęcane do podejmowania działań i rozwoju swoich umiejętności. Kiedy dziecko ma poczucie, że jest wartościowe i potrafi radzić sobie w życiu, to buduje w sobie pewność siebie, ma poczucie sprawczości oraz wpływu na swoje życie. 

 

Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.