Jak wchodzić w równoprawne relacje?

środa, 17 maja 2023

:: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

Wchodzenie w równoprawne relacje jest ważnym elementem zdrowego i szczęśliwego życia osobistego. W dzisiejszych czasach, gdy kobiety mają większą samodzielność finansową i społeczną, a stereotypy dotyczące płci są coraz mniej istotne, powinno to być łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak, jak wiele innych ważnych rzeczy w życiu, wchodzenie w równoprawne relacje wymaga pracy, komunikacji i zaangażowania ze strony wszystkich zaangażowanych stron.

Pierwszym krokiem do wchodzenia w równoprawne relacje jest zrozumienie, czego chcemy od takiego związku. Musimy mieć jasne wyobrażenie o naszych potrzebach i oczekiwaniach, abyśmy mogli je wyrazić i omówić z naszym partnerem. To ważne, abyśmy czuli się swobodnie, aby mówić o tym, co jest dla nas ważne, a nasz partner powinien być otwarty i gotowy do słuchania naszych potrzeb. W ten sposób będziemy w stanie pracować razem nad tym, co jest dla nas obu ważne, i budować związek oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Drugim kluczowym elementem wchodzenia w równoprawne relacje jest równość w rozdzielaniu obowiązków. Oznacza to, że obowiązki domowe, finanse i wszelkie inne obowiązki są dzielone równo między partnerami. Nie powinno być sytuacji, w której jedna osoba jest odpowiedzialna za większość obowiązków, ponieważ to prowadzi do nierównowagi i frustracji. Zamiast tego, obie strony powinny działać razem, aby znaleźć rozwiązania, które są korzystne dla nich obu i które umożliwiają im spędzanie czasu razem.

Kolejnym ważnym elementem równoprawnych relacji jest szacunek. Szanowanie partnera oznacza, że traktujemy go z szacunkiem, szanujemy jego uczucia i opinie, nie krytykujemy go w obecności innych i nie naruszamy jego granic. To również oznacza, że słuchamy partnera i szanujemy jego czas, nie przerywamy, gdy mówi, i nie monopolizujemy rozmowy. Szanowanie partnera jest kluczowe dla utrzymania zdrowych relacji i powinno być priorytetem dla obu stron.

Ważnym elementem równoprawnych relacji jest również elastyczność. Życie jest pełne niespodzianek i zmian, więc ważne jest, aby być elastycznym i gotowym do dostosowania się do nowych sytuacji. W równoprawnych relacjach obie strony powinny być gotowe do współpracy i kompromisu, gdy pojawiają się nowe wyzwania.

Wchodzenie w równoprawne relacje wymaga jednak wysiłku, komunikacji i gotowości do refleksji nad własnymi przekonaniami i zachowaniami.

Komunikacja jest kluczowym elementem każdej zdrowej relacji. Równoprawne partnerstwo wymaga uczciwego i otwartego dialogu, w którym obie strony mogą wyrazić swoje potrzeby, pragnienia i obawy. Ważne jest słuchanie uważne drugiej osoby, udzielanie wsparcia emocjonalnego i unikanie agresywnych form komunikacji. Budowanie zdrowej komunikacji pozwala na rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny i wzmacnia więź między partnerami.

Równoprawne relacje opierają się na akceptacji i szacunku dla indywidualności każdej osoby. Każdy partner ma prawo do wyrażania swoich poglądów, marzeń i celów życiowych. W równoprawnym partnerstwie nie ma miejsca na dominację jednej strony nad drugą. Wzajemny szacunek oznacza akceptację różnic i wspieranie wzrostu osobistego obu partnerów.

Obowiązki i odpowiedzialności są dzielone w sposób sprawiedliwy i zgodny z umiejętnościami i preferencjami obu stron. Niezależnie od tradycyjnych ról płciowych, równoprawne partnerstwo dąży do równoważenia obowiązków domowych, opiekuńczych i finansowych. Ważne jest, aby partnerzy wspólnie ustalili, jakie zadania będą wykonywać, biorąc pod uwagę swoje umiejętności, potrzeby i preferencje.

Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu. Oznacza to, że obie strony mają równe prawo do wyrażania swoich opinii i uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji. Ważne jest wysłuchiwanie drugiej osoby, rozmowa i szukanie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu partnerów.

Wchodzenie w bezpieczne relacje oparte na szacunku dla siebie nawzajem i tego kim jesteśmy wydaje się w dzisiejszych czasach normą, w pewnym sensie każdemu na tym zależy. 

Nie zawsze jednak się to udaje, wtedy szukamy rozwiązań - nie bój się ich szukać i dbać o swoje potrzeby - masz do tego prawo! 

 

Alicja Krawczyk

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.