Kiedy dzieci stają się opiekunami...

czwartek, 26 października 2023

:: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

W dzisiejszym społeczeństwie, obciążenia i presje życia często prowadzą do nietypowych sytuacji w rodzinach. Jedną z nich jest zjawisko parentyfikacji, które dotyka wiele dzieci na całym świecie. Parentyfikacja odnosi się do sytuacji, w której dziecko przejmuje na siebie rolę opiekuna lub dorosłego wobec swoich rodziców lub innych rodzeństwa. Jest to złożony i trudny problem, który może mieć poważne konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego i psychologicznego dziecka.

Czym jest parentyfikacja?

Parentyfikacja jest sytuacją, w której dziecko jest zmuszone do przejmowania odpowiedzialności, zadań i funkcji typowych dla dorosłych. Może to obejmować opiekę nad rodzeństwem, dbanie o dom, finanse rodzinne, troskę o rodzica chorego lub z problemami emocjonalnymi. Dzieci w takich sytuacjach nie tylko muszą radzić sobie z własnymi emocjami i wyzwaniami związanymi z dorastaniem, ale również stawiać czoła dodatkowym presjom wynikającym z przejęcia roli opiekuna.

 

Przyczyny parentyfikacji

Parentyfikacja może wynikać z różnorodnych czynników w życiu rodzinnym. Niektóre z głównych przyczyn to:

 1. Uzależnienie rodziców od substancji psychoaktywnych lub alkoholu.

 2. Choroba lub niepełnosprawność rodzica.

 3. Rozwód, separacja lub śmierć jednego z rodziców.

 4. Bezrobocie lub trudności finansowe w rodzinie.

 5. Niedostateczne wsparcie społeczne dla rodziny.

W takich trudnych sytuacjach dziecko może czuć się zmuszone do wzięcia na siebie odpowiedzialności, aby wypełnić lukę spowodowaną brakiem opieki lub wsparcia ze strony dorosłych.

Skutki parentyfikacji

Parentyfikacja może mieć poważne skutki dla dzieci i ich rozwoju. Niektóre z nich obejmują:

 1. Zawstydzenie i poczucie winy związane z byciem "dorosłym" w tak młodym wieku.

 2. Zwiększony poziom stresu, lęku i depresji.

 3. Zaniedbywanie własnych potrzeb i pragnień, co może prowadzić do poczucia niskiej wartości.

 4. Trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji rówieśniczych.

 5. Problemy emocjonalne i zaburzenia psychiczne w późniejszym życiu.

Rozwiązania i wsparcie

Aby pomóc dzieciom i rodzinom dotkniętym parentyfikacją, istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i pomocy. Oto kilka kroków, które mogą być pomocne:

 1. Terapia rodzinna, która może pomóc w odbudowie zdrowych relacji rodzinnych.

 2. Tworzenie sieci wsparcia społecznego dla rodziny i dziecka.

 3. Edukacja i świadomość w społeczeństwie na temat problemów związanych z parentyfikacją.

 4. Wsparcie emocjonalne dla dzieci, aby mogły wyrażać swoje uczucia i obawy.

 5. Zapewnienie dziecku czasu na normalne dzieciństwo poprzez udział w zabawie, szkole i innych aktywnościach odpowiednich dla wieku.

Parentyfikacja jest złożonym problemem, który wymaga uwagi i zrozumienia, aby zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie i możliwość normalnego rozwoju. 

 

 Alicja Krawczyk
psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.