Kiedy warto iść na terapię rodzinną?

wtorek, 11 czerwca 2024

 :: Konsultacje Skype online - umów najbliższy termin >

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, która skupia się na poprawie relacji i komunikacji w rodzinie. Często jest stosowana, gdy rodziny doświadczają trudności, które wpływają na wszystkich jej członków. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których warto rozważyć skorzystanie z terapii rodzinnej.

Problemy z komunikacją

Jednym z najczęstszych powodów, dla których rodziny decydują się na terapię, są trudności w komunikacji. Może to obejmować:

 • Brak porozumienia: Częste nieporozumienia i konflikty wynikające z niewłaściwego komunikowania swoich potrzeb i uczuć.

 • Zaniedbywanie rozmowy: Brak otwartej i szczerej komunikacji, co prowadzi do narastających napięć i frustracji.

Konflikty rodzinne

W każdej rodzinie mogą pojawić się konflikty, ale gdy stają się one częste i intensywne, warto rozważyć terapię. Konflikty te mogą dotyczyć:

 • Podziału obowiązków domowych: Nierówne obciążenie obowiązkami może prowadzić do frustracji i sporów.

 • Różnic w wychowaniu dzieci: Odmienne podejścia do wychowania mogą być źródłem poważnych konfliktów między rodzicami.

Krysyzy życiowe

Nieprzewidziane wydarzenia życiowe mogą wywoływać kryzysy w rodzinie. Terapia może pomóc w radzeniu sobie z:

 • Stratą bliskiej osoby: Żałoba po śmierci członka rodziny może być bardzo trudna i wpływać na dynamikę całej rodziny.

 • Rozwodem lub separacją: Rozpad małżeństwa często wymaga wsparcia, aby pomóc dzieciom i pozostałym członkom rodziny przystosować się do nowej sytuacji.

 • Chorobą: Poważna choroba fizyczna lub psychiczna jednego z członków rodziny może wywoływać stres i napięcia w relacjach rodzinnych.

Problemy Wychowawcze

Wyzwania związane z wychowaniem dzieci mogą być przytłaczające. Terapia rodzinna może być pomocna, gdy:

 • Dzieci mają problemy w szkole: Niskie wyniki w nauce, problemy z zachowaniem, czy trudności w relacjach z rówieśnikami mogą wymagać wspólnego podejścia całej rodziny.

 • Problemy z dyscypliną: Brak zgody co do metod dyscyplinowania dzieci może prowadzić do konfliktów między rodzicami i narastać problemy wychowawcze.

Problemy emocjonalne i psychiczne

Członkowie rodziny mogą borykać się z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi, które wpływają na całe środowisko domowe. Terapia może pomóc w przypadku:

 • Depresji, lęków lub innych zaburzeń: Kiedy jeden z członków rodziny cierpi na zaburzenia psychiczne, cała rodzina może potrzebować wsparcia w radzeniu sobie z sytuacją.

 • Uzależnień: Alkoholizm, narkomania lub inne uzależnienia mogą niszczyć relacje rodzinne i wymagać profesjonalnej pomocy.

Zmiany w strukturze rodziny

Każda zmiana w strukturze rodziny może wywoływać trudności adaptacyjne. Terapia rodzinna może pomóc w przypadkach takich jak:

 • Narodziny dziecka: Nowy członek rodziny może wprowadzać zamieszanie i wymagać przystosowania się do nowych ról.

 • Adopcja: Proces adopcji i integracji dziecka z nową rodziną może być skomplikowany i pełen wyzwań.

Terapia rodzinna może być niezwykle skuteczna w poprawie komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z kryzysami życiowymi. Jeżeli Twoja rodzina doświadcza trudności, które wpływają na codzienne życie i relacje między jej członkami, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy terapeuty rodzinnego. Pamiętaj, że podjęcie decyzji o terapii to krok w stronę lepszego zrozumienia siebie nawzajem i budowania zdrowszych, silniejszych więzi rodzinnych.

   

Alicja Krawczyk 

psycholog >
P
raktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Nasi specjaliści

Aneta Styńska
Aneta Styńska
Psycholog
Psychoterapeuta
Trener żywienia
Diagnostyka
Anna Jabłońska
Anna Jabłońska
Psycholog
Seksuolog
Psycholog dziecięcy
Alicja Krawczyk
Alicja Krawczyk
Psycholog
Doradca zawodowy
Praktyk terapii BSF
Diagnostyka
Hanna Świerczewska
Hanna Świerczewska
Psycholog
Psychotraumatolog
Psychoonkolog
Łukasz Choinkowski
Łukasz Choinkowski
Psychoterapeuta
Barbara Wysocka
Barbara Wysocka
Psycholog
Terapeuta SFBT
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska
Psycholog

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.