Pewność siebie – co to właściwie oznacza?

wtorek, 27 lipca 2021

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

pewność siebie

 

„Jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo ci się śni, że możesz, zacznij to robić. W śmiałości tkwi geniusz, potęga i sława.” (Johann Wolfgang von Goethe)

 


Pewność siebie – co to właściwie oznacza?

Pewność siebie według Immanuela Kanta, jest generowana przez obserwację i refleksję nad sobą i swoją osobowością. Człowiek jest widzem, ale również przedmiotem obserwacji.

Pewność siebie według Georga Hegla, jest to suma doświadczeń niezależności i braku niezależności, symbolicznie w postaci konfliktu pomiędzy panem i sługą. (Fenomenologia ducha)

Pewność siebie to w zasadzie uznanie własnej osobowości. W ten sposób staramy się odpowiedzieć na pytanie: Kim lub czym jestem?

Ale pewność siebie, to również wiara we własne możliwości, zaufanie do siebie, przekonanie o swoich talentach czy kompetencjach i umiejętnościach. W ten sposób zyskujemy, a nawet budujemy swoje własne poczucie bezpieczeństwa. Pewność siebie zmniejsza uczucie strachu w trudnych sytuacjach, daje poczucie własnej wartości i sprawczości.

 

„Pewność siebie nie ma źródła w tym, że zawsze ma się rację, ale w braku obawy przed pomyłką.” (Peter T. Mcintyre)

 

Co wpływa na siłę poczucia pewności siebie?

 • moje własne myśli

 • moje poglądy

 • moje nastawienie

 • reakcje ludzi na mnie

 • doświadczenia z domu rodzinnego

 • doświadczenia ze szkoły czy pracy

 • religia

 • wychowanie

 • rola społeczna

 • rola rodzinna

 • interakcje z otoczeniem

 • relacje w rodzinie i z przyjaciółmi innymi bliskimi

 • stan zdrowia, przebyte choroby, niepełnosprawność czy ograniczenia

Większość naszej wiedzy i przekonań o sobie budujemy na podstawie tego, czego dowiadujemy się z otoczenia. A to jakiego rodzaju informacje otrzymujemy zależy w bardzo dużym stopniu od relacji jaka jest między nami a bliskimi. Od osób, z którymi jesteśmy silnie związani w pozytywnych relacjach zazwyczaj otrzymujemy pozytywne komunikaty. Dzięki temu mamy możliwość budowania pozytywnego obrazu siebie co w prosty sposób przekłada się na naszą pewność siebie. Jeśli jednak, z jakiego powodu te relacje nie są dobre i często jesteś krytykowany, to niestety ale poczucie pewności siebie nie buduje się w sposób pozytywny, czyli wpływa na niską samoocenę.

 

Jakie są składowe odczuwania pewności siebie?

 • poczucie własnej skuteczności

 • poczucie własnej wartości

 

Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy w stanie pracować nad obiema składowymi i możemy je rozwijać. W ten sposób możemy zwiększyć swoją pewność siebie. Jednym z najlepszych działań jakie możesz podjąć aby budować swoją pewność siebie, to wyznaczać sobie cele.

 

Jednym z największych odkryć, jakich dokonał człowiek, i jedną z największych dla niego niespodzianek jest uświadomienie sobie, że może on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że jest dla niego niewykonalne.”
(Henry Ford)

 

Nad wieloma rzeczami na szczęście możemy pracować. Możemy świadomie i celowo budować swoje poczucie wartości. Nie zawsze jest możliwe aby zrobić to samodzielnie, dlatego możemy skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa i treningu lub coachingu, który pomoże nam znaleźć siebie czy zbudować siebie na nowo.

 

 Alicja Krawczyk
psycholog >
P
ratktyk Terapii Któtkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.