Pewność siebie, czym ona właściwie jest i do czego nam służy?

wtorek, 7 czerwca 2022

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

Konflikt ról

Czym jest pewność siebie?

Pewność siebie to uznanie własnej osobowości, zachodzące poprzez procesy myślowe każdego z nas.

W psychologii o pewności siebie mówimy aby opisać ogólne poczucie własnej wartości lub wartości osobistej. Czyli poziom pewności siebie określa jak bardzo doceniasz i lubisz samego siebie. Poczucie własnej wartości obejmuje przekonania o sobie, takie jak ocena własnego wyglądu, przekonań, emocji i zachowań.

Pewność siebie oznacza również zdrową relację z samym sobą, polegającą na traktowaniu siebie jako wartościowego człowieka. Co oznacza akceptowanie swoich wad i niedoskonałości oraz dostrzeganie i docenianie swoich mocnych stron i talentów, czyli świadomość siebie.

Co wpływa na poziom pewności siebie

Poczucie własnej wartości zaczyna kształtować się we wczesnym dzieciństwie. A wpływ na nie ma niemal wszystko co nas spotyka i co o tym myślimy. Istotne są nasze poglądy i osądy. Bardzo duży wpływ na nasze poczucie własnej wartości ma to jak ludzie reagują na nas, ale też jak byliśmy traktowani w dzieciństwie, przez rodziców, bliskich, w szkole, czy potem w dorosłości w pracy, czyli na przestrzeni całego naszego życia. Również przebyte choroby lub niepełnosprawność czy obrażenia odniesione podczas wypadku. Istotne też jest w jakiej kulturze czy religii dorastaliśmy. Ponieważ religia w pewnym sensie narzuca określony sposób traktowania czy odnoszenia się do innych.

Wpływ na nasze poczucie wartości ma również status nasz osobisty ale i status całej rodziny.

No i na koniec – relacje, to jakie one są, jaka jest ich jakość z naszymi bliskimi, z rodzicami, rodzeństwem czy rówieśnikami – na każdym etapie naszego życia.

Dodatkowo wiele przekonań na temat własnej osoby kształtuje się na podstawie informacji, które otrzymujemy od otoczenia. Co oznacza, że jeśli nasze relacje z innymi ludźmi są silne i otrzymujemy pozytywne opinie na swój temat, mamy większe szanse, by postrzegać siebie jako osobę wartościową. A jeśli otrzymujemy w większości negatywne opinie – jesteśmy często krytykowani, wyśmiewani – istnieje ryzyko niskiej samooceny.

Mimo to największy wpływ na poczucie własnej wartości mają zazwyczaj własne myśli. Pamiętajmy o tym.

Możemy mieć nad nimi kontrolę, a to właśnie nasze myśli decydują o tym, co będziemy czuć. Jeśli mamy tendencję do koncentrowania się na swoich słabościach i wadach, będziemy czuć się źle… Warto się tym zająć i nauczyć się budowania pozytywnych osądów na własny temat ale i realistycznych, czyli zrównoważonego i prawdziwego obrazu siebie.

Jak może objawiać się pewność siebie?

Pewność siebie to może być zdolność do asertywnego wyrażania siebie. Dbanie o pozytywny wygląd. Świadomość mocnych i słabych stron, a przede wszystkim akceptacja ich. Umiejętność cieszenia się z własnych sukcesów oraz dostrzeganie ich. Bardzo istotne jest również dbanie o swoje potrzeby, czyli świadomość ich i zaspokajanie, ale i wyrażanie. Poza tym każdy z nas może dodać do tej listy to, co sam uznaje za przejaw swojej pewności siebie.

Jak może się objawiać brak pewności siebie?

Brak pewności siebie może objawiać się negatywnymi przekonaniami na własny temat. Brakiem zaufania do siebie i swoich możliwości. Ale też niezdolność wyrażania własnych potrzeb i niedbanie o zaspokajanie ich. Koncentracja na porażkach i słabościach, a przy okazji niedostrzeganie silnych stron. Przekonanie, że inni są mądrzejsi, lepsi, ładniejsi, a co za tym idzie niemożność czy nieumiejętność przyjmowania komplementów, czyli trudności w zaakceptowaniu pozytywnych opinii na swój temat. Oczywiście do tej listy każdy, z nas, może dopisać inne objawy, które sami dostrzegamy.

Po co nam pewność siebie?

Dzięki pewności siebie – czyli im większą ją mamy, tym lepiej radzimy sobie z porażkami czy odrzuceniem. Znamy swoją wartość i łatwiej się godzimy z trudnymi sytuacjami i podnosimy po porażkach, które są dla nas lekcją. A ocena innych, to tylko ocena innych, my możemy myśleć o sobie inaczej, mamy większą odporność na krytykę. A dzięki traktowaniu trudności jak lekcje jesteśmy w stanie podejmować kolejne próby, aby osiągać swoje zamierzenia.

Pewność siebie wpływa na nasze relacje z innymi. Im większa pewność siebie, tym bardziej szczęśliwe i zdrowe relacje z innymi. Bardziej lubimy siebie, a im bardziej lubimy siebie, tym bardziej jesteśmy w stanie lubić innych, a w odpowiedzi inni lubią bardziej nas. Jesteśmy w stanie być bardziej akceptujący dla innych i szanować ich ułomności, bo mamy świadomość, że każdy ma jakieś słabe punkty, ale i mocne strony.
Kiedy jesteśmy bardziej pewnie siebie mamy większą ciekawość świata, co przekładać się może na większą otwartość na nowe doświadczenia i mniejszy lęk przed nieznanym. Łatwiej jest się nam wtedy odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości.
Łatwiej nam się koncentrować na chwili obecnej, a to co się dzieje jest interesujące i wzbogacające. Posiadanie większej pewności siebie wpływa również na to, że mamy gotowość ufać swojej intuicji, co powoduje że łatwiej będzie nam podejmować decyzje, pomimo wątpliwości czy obaw. Ma to również odzwierciedlenie w naszej niezależności myślenia.
Mamy większą kontrolę nad naszym życiem a tym samym większe poczucie wolności i możemy planować swoje życie jak tylko chcemy korzystając z wiedzy o sobie płynącej z naszych sukcesów jak i niepowodzeń.
Dzięki pewności siebie możemy się realizować w roli lidera, ponieważ ludzie mają naturalną skłonność podążania za silniejszymi i pewniejszymi osobami, które mają wizję i silne przekonania.

Pewność siebie daje poczucie możliwości wyjścia ze strefy komfortu. Im większa pewność siebie tym większe zdolności do oryginalnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, nawet pod presją czy stresem.

Kiedy jesteśmy pewnie siebie jesteśmy w stanie skutecznie bronić swojego stanowiska, co możemy przekazać pracodawcy czy klientom, a to może mieć konkretne przełożenie na wysokość zarobków, dlatego również w życiu zawodowym warto zadbać aby nasza pewność siebie była na wysokim poziomie, bo to przecież przekonanie o własnych kompetencjach.

I wreszcie brak pewności siebie przekłada się na to, że boimy się realizować swoje plany czy marzenia, ze strachu przed niepowodzeniem. Natomiast jeśli mamy odpowiednio dużą pewność siebie jesteśmy w stanie podążać za naszymi marzeniami i je realizować. Czujemy, że zasługujemy na najlepsze.

Nad pewnością siebie, na szczęście, można pracować i ją zwiększyć. Jeśli czujesz, że brakuje Ci jej w jakimś obszarze, to zapraszamy – pomożemy Ci znaleźć ją w sobie!

 

Alicja Krawczyk

Psycholog 

Patktyk Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

 

Nasi specjaliści

Aneta Styńska
Aneta Styńska
Psycholog
Psychoterapeuta
Trener żywienia
Diagnostyka
Anna Jabłońska
Anna Jabłońska
Psycholog
Seksuolog
Psycholog dziecięcy
Alicja Krawczyk
Alicja Krawczyk
Psycholog
Doradca zawodowy
Praktyk terapii BSF
Diagnostyka
Hanna Świerczewska
Hanna Świerczewska
Psycholog
Psychotraumatolog
Psychoonkolog
Łukasz Choinkowski
Łukasz Choinkowski
Psychoterapeuta
Barbara Wysocka
Barbara Wysocka
Psycholog
Terapeuta SFBT
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska
Psycholog

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.