Stop przemocy wobec dzieci

wtorek, 27 kwietnia 2021

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

przemocPrzemoc wobec dziecka, to dowolna forma przemocy stosowana wobec niego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (z późn. zm.) „przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

Rodzaje przemocy:

  • psychiczna, np.: obelgi, poniżanie, groźby lub ignorowanie partnera.
  • fizyczna, np.: bicie, klapsy, kopanie, agresywne traktowanie, zmuszanie do wykonywania lub znoszenia krzywdzących czynności (na przykład: kąpiel w zbyt gorącej wodzie lub lodowatej).
  • seksualna, np.: zmuszanie do seksu (gwałt), lub innych czynności seksualnych, również zmuszanie do  oglądania pornografii.

W literaturze opisuje się również zaniedbania: fizyczne (np. brak opieki zdrowotnej), psychiczne (np. nieokazywanie uczuć, lekceważenie emocjonalne lub potrzeb materialnych) i seksualne (brak opieki, prostytucja). Przemocy fizycznej najczęściej towarzyszy przemoc psychiczna.

Znęcanie psychiczne również ma na celu zadawanie bólu, z tą różnicą, że nie wykorzystuje się do tego żadnych narzędzi ani siły. Przemoc psychiczna nie pozostawia śladów na krzywdzonym dziecku.
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny dziecka, przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej, czyli mowy, gestów.

Zachowania, które kwalifkujemy jako przemoc psychiczną:

  • pogarda, nieokazywanie szacunku, lekceważenie,
  • izolowanie, monitorowanie rozmów telefonicznych, utrudnianie kontaktów z najbliższymi, 
  • groźby, np. wykonywanie agresywnych gestów, niszczenie własności, kopanie w ścianę, grożenie przemocą fizyczną, rzucanie wszystkim, co się ma pod ręką, czy straszenie nożem,
  • agresja słowna i destrukcyjna krytyka, np. wyzywanie, bezpodstawne oskarżanie, krzyczenie, a nawet przedrzeźnianie,
  • nieustanne sprawdzanie prawdomówności, kontrolowanie korespondencji, śledzenie, czy ośmieszanie,
  • zrzucenie winy za spowodowanie przemocy,
  • próby wzbudzenia litości wobec własnej siebie poprzez płacz i prośby.

Krzywda dziecka pozostawia trwałe piętno w jego psychice. Niezależnie od tego jakiego rodzaju przemocy doświadczy. Przemocą wobec dziecka jest również niedbanie o jego wygląd czy higienę. Nie pranie ubrań, nie dbanie o czyste, obcięte paznokcie czy włosy. 

Dziecko nie jest w stanie się obronić przed dorosłą osobą. Najczęściej podświadomie bierze winę na siebie i dorasta w przeświadczeniu, że nie jest dość dobre, wystarczająco ładne czy inteligentne. A klapsy niczego nie uczą, poza brakiem poczucia pewności siebie i poczucia winy. Twoja złość może również przybrać formę przemocy, warto zadbać o swoje emocje aby w zdrowy sposób doświadczać ich wobec najmłodszych.

 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak bardzo przekroczyliśmy granicę naszego dziecka i jak bardzo nasze zachowanie może być dla niego krzywdzące. 

Statystyki polskie nie są optymistyczne, według badań przeprowadzonych w grupie dzieci, zarówno do 12 roku życia jak i po 13 roku życia, 41% z nich przyznało, że co najmniej raz doświadczyło przemocy ze strony rodzica. 

Długo pokutowało u nas stwierdzenie, że klaps jest najlepszą formą przywoływania do porządku. Drodzy Państwo, nie jest.

Zastanówmy się przez chwilę czy my - Ja, czy chciałbym, czy chciałabym aby wobec mnie ktoś zachowywał się w "taki" sposób? Czy będę wtedy wobec niego/niej milszy, życzliwszy, a wreszcie grzeczniejszy/a? 

Większość z Was odpowie, że nie. Będzie gorzej. I tak samo będzie z dziećmi... 

"Nie ma dzieci, są ludzie." - Janusz Korczak

 

Alicja Krawczyk
psycholog >

Nasi specjaliści

Aneta Styńska
Aneta Styńska
Psycholog
Psychoterapeuta
Trener żywienia
Diagnostyka
Anna Jabłońska
Anna Jabłońska
Psycholog
Seksuolog
Psycholog dziecięcy
Alicja Krawczyk
Alicja Krawczyk
Psycholog
Doradca zawodowy
Praktyk terapii BSF
Diagnostyka
Hanna Świerczewska
Hanna Świerczewska
Psycholog
Psychotraumatolog
Psychoonkolog
Łukasz Choinkowski
Łukasz Choinkowski
Psychoterapeuta
Barbara Wysocka
Barbara Wysocka
Psycholog
Terapeuta SFBT
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska
Psycholog

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.