Zdrowy związek czyli jak zbudować szczęśliwą relację

środa, 19 czerwca 2013

:: Terapia par w jęz. polskim (skype) oraz jęz. angielskim >

:: Video "Jak mieć udany związek. Wskazówki dla par" >

 

jak mieć dobry związek

Stworzenie szczęśliwego związku jest jedną z głównych potrzeb człowieka. Każdy z nas stara się, aby jego relacje z drugą osobą były udane i pełne radości. Jakie są zasady tworzenia szczęśliwych związków? Czy istnieje jeden wzór na szczęście we dwoje? Jak można budować zdrowy i owocny związek?

 

Pytanie o to jak zbudować satysfakcjonujący związek z druga osobą jest bardzo ważne i dotyczy każdego z nas. Na co dzień spotykamy wiele osób, ale tylko z nielicznymi z nich łączą nas bliższe i głębsze więzi.

Co jest ważne w tworzeniu zdrowych relacji?

 

Wzajemne zaufanie.
Jeżeli dwoje ludzi potrafi sobie zaufać, mogą także zbudować pozytywne wzajemne relacje. Brak zaufania skutkuje nadmierną podejrzliwością i zazdrością w związku. To psuje wzajemne porozumienie i skazuje parę na ciągłe kłótnie. Taka atmosfera nie sprzyja wzajemnej miłości. Pojawiają się kryzysy i istnieje ryzyko, że para się rozstanie.

 

Akceptacja drugiej osoby.
Kochamy za to jaki ktoś jest i pomimo różnych wad. Jeżeli akceptujemy w pełni drugą osobę, możemy się do niej zbliżyć i pogłębić wzajemne więzi. Brak akceptacji jest zaprzeczeniem wzajemnej miłości. Stała krytyka i dezaprobata potrafią zatruć nawet najpiękniejsze uczucie. Trzeba dbać wzajemnie o siebie. Troska i akceptacja powinny stale towarzyszyć naszemu związkowi. To umożliwia nawiązanie zdrowej więzi i rozwój miłości.

 

Kolejnym ważnym czynnikiem, bez jakiego trudno jest zbudować dobry związek jest wzajemna szczerość. Jeżeli jesteśmy szczerzy i wyznajemy prawdę drugiej osobie, pogłębia to wzajemne zaufanie. Dzięki temu związek może się rozwijać i iść w pozytywnym kierunku. Szczerość w związku jest nieoceniona jeżeli chcemy zbudować prawdziwą relację. Brak szczerości powoduje narastanie wzajemnych pretensji i budzi rozczarowanie. Przez brak szczerości ranimy nie tylko druga osobę, ale także i siebie i własne potrzeby.

 

Wzajemna rozmowa.
Bez komunikacji nie ma szans na stworzenie dobrego związku. Partnerzy powinni mówić sobie wzajemnie o swoich oczekiwaniach i potrzebach. Powinni także rozmawiać kiedy w związku pojawiają się jakieś konflikty. Wtedy możliwe staje się wzajemne porozumienie i rozwiązanie trudnej sytuacji. Jeżeli partnerzy unikają rozmowy to narastają ich trudności w relacji. Bez komunikacji związek podupada i wzajemne uczucie może wygasnąć. Dlatego tez rozmowa jest jednym z najważniejszych czynników zdrowego związku.

 

Wspieranie siebie w trudnych chwilach.
Troska o siebie nawzajem jest niezbędna dla rozwoju zdrowego i silnego uczucia. Kiedy partnerzy wzajemnie się sobą opiekują i wspierają kiedy tego wymaga sytuacja, ich związek staje się silny. Bez wzajemnej troski nie można mówić o dobrym związku. Poza opiekowaniem się sobą nawzajem, bardzo ważne jest także mówienie o swoich uczuciach. Kiedy możemy się zwierzyć partnerowi, nasze napięcie i stres ulegają zmniejszeniu. To umacnia związek i nas samych. Wzajemne zwierzanie się jest konieczne do zbudowania silnej i głębokiej więzi pomiędzy partnerami.

 

Tolerancja.
Jeżeli jesteśmy skłonni tolerować i zaakceptować wzajemne wady, możliwe jest stworzenie zdrowej relacji. Jeżeli nie staramy się na siłę zmieniać partnera i dajemy mu prawo do tego, aby był taki jakim rzeczywiście jest, nasz związek staje się silny i odporny na czynniki zewnętrzne, które mogłyby zakłócać wzajemna więź. Przeciwnie dzieje się kiedy tolerancji brakuje. Kiedy oskarżamy partnera nawet o najdrobniejsze wady i nie potrafimy ich zaakceptować, to nie ma miejsca na prawdziwą miłość.

 

Dawanie sobie nawzajem wolności.
Kiedy nie kontrolujemy partnera i dajemy mu własną przestrzeń, partnerzy mogą się wzajemnie rozwijać i spełniać swoje aspiracje. Wolność w związku jest bardzo ważna cechą. Nie można partnera zamykać w przysłowiowej złotej klatce bo to stłamsza wzajemne uczucie. Brak wolności uniemożliwia szczęśliwe funkcjonowanie w związku. Bez wolności nie można mówić o wzajemnym zaufaniu. Wtedy narastają wzajemne uprzedzenia i konflikty.

 

Poczucie humoru partnerów.
Pomaga ono rozładowywać wzajemne konflikty i pretensje i tym samym scala związek. Poczucie humoru przyczynia się także do wzrostu poczucia szczęścia w związku. Jeżeli partnerzy potrafią się razem śmiać i dobrze się bawić w swoim towarzystwie to związek ma podstawy do tego, żeby stać się silny. Bez poczucia humoru, wiele sytuacji może stać się trudnych do przejścia. Mogą narastać wzajemne pretensje i poczucie niezadowolenia.

 

Wspólne spędzanie czasu.
Posiadanie wspólnych zainteresowań i wzajemne korzystanie z nich, staje się elementem, który scala związek. Spędzanie czasu razem, przyczynia się do pogłębiania wzajemnej więzi między partnerami. Jeżeli partnerzy nie spędzają ze sobą czasu, trudne staje się budowanie silnego uczucia. Dlatego też trudne stają się związki na odległość, kiedy partnerzy spędzają ze sobą mało czasu.

 

Zdolność do kompromisu i stawiania się w sytuacji drugiej osoby.
Jeżeli ktoś potrafi postawić się w sytuacji partnera, jest w stanie lepiej go zrozumieć i tym samym bardziej się dogadać w związku. Brak zdolności do kompromisu zaostrza wzajemne konflikty i pretensje. Może prowadzić do zanikania więzi i rozpadu związku. Nie da się dobrze funkcjonować w związku bez pójścia od czasu do czasu na ustępstwa i kompromisy. To pozwala przezwyciężać trudności i umacniać wzajemne porozumienie.

 

Empatia.
Jeżeli potrafimy wczuć się w odczucia drugiej strony i zrozumieć je, możemy być silnym wsparciem dla partnera. Potrafimy się wzajemnie umacniać. Bez empatii partnerzy stają się wobec siebie oschli i nie okazują sobie wzajemnie uczuć. To zabija miłość i stawia związek pod znakiem zapytania co do dalszej jego sensowności. Dlatego też oboje partnerzy powinni być czuli na swoje wzajemne emocje i uczucia i powinni na nie reagować. Dzięki takiej wymianie emocjonalnej, możliwe jest wzajemne zbliżenie się do siebie i skuteczne porozumienie.

 

Bycie ze sobą na dobre i na złe.
Nie jest sztuką być ze sobą kiedy wszystko wspaniale się układa i niczego nie brakuje do szczęścia. Bycie z sobą pomimo przeciwności losu staje się ważną wartością wpływającą na jakość związku. Jeżeli oboje partnerzy ze względu na łączące ich uczucie są ze sobą pomimo kłótni i problemów, to możemy mówić o dojrzałej relacji, która ma szanse na przyszłość. Jeżeli natomiast gdy tylko pojawiają się problemy, jeden lub oboje partnerów się wycofują, to związek taki oparty jest na kruchych podstawach i nie przetrwa próby czasu. Jedną z kolejnych wartości, na która trzeba zwrócić uwagę jest poświęcanie sobie nawzajem uwagi. Jeżeli jesteśmy uważni na potrzeby i oczekiwania partnera, możemy z nim współgrać i pogłębiać łączące nas uczucie. Jeżeli natomiast partnerzy nie poświęcają sobie czasu ani uwagi to możemy mówić o pustym związku.

 

Intymność i bliskość - jedna z ważniejszych cech zdrowych i szczęśliwych związków.
Partnerzy, którzy darzą się uczuciem, chcą spędzać ze sobą czas i czują łączącą ich wzajemnie więź i miłość. Intymność w związku, czyli pewna bliskość i więź, jest niezbędna do stworzenia dobrze funkcjonującego związku. Jeżeli tej intymności brakuje, związek staje się jałowy i wyczerpuje się wzajemnie łączące uczucie. Partnerzy, których łączy intymność są świadomi swoich własnych potrzeb oraz potrzeb i oczekiwań partnera. Są także gotowi je respektować i zaspokajać. To daje fundamenty na stworzenie silnego związku pełnego wzajemnej miłości i szczęścia. Poza intymnością ważna jest także łącząca partnerów namiętność. Dzięki niej związek nie ma jedynie przyjacielskiego charakteru, ale staje się związkiem miłosnym. Kiedy zabraknie namiętności związek staje się zubożony. Jednak po wielu latach wspólnego bycia razem, naturalne jest, że początkowo silna namiętność i fascynacja ulega stopniowemu zmniejszeniu. Jednak ważne jest aby nie zaniknęła zupełnie i uzupełniała wzajemne porozumienie w związku.

 

Wwzajemne zaangażowanie się w związek.
Jeżeli dwoje ludzi angażuje się w łączące ich uczucie, to możemy mówić o szczęśliwym związku obojga. Bez zaangażowania niemożliwe jest istnienie związku, lub staje się on niekompletny a przez to podatny na rozpad. Poza łączącym zaangażowaniem i miłością, ważne jest aby po prostu lubić swojego partnera. Nie tylko kochać, ale także akceptować i przyjaźnić się z nim. Dojrzały kompletny związek, musi w sobie zawierać elementy przyjaźni, co sprawia, że łączące partnerów uczucie staje się jeszcze silniejsze i bardziej pełne.

 

Jak możemy zauważyć, stworzenie dojrzałego, silnego i pełnego uczucia związku nie jest łatwym zadaniem. Jest to praca, którą musimy wypełniać dzień po dniu, aby cieszyć się szczęśliwym związkiem i miłością. Jest wiele cech, które charakteryzują dojrzały i dobry związek. Cechy te składają się na komplementarne uczucie miłości jakie łączy obojga partnerów. Tylko powiązanie tych cech i wzajemne dbanie o relacje, może przyczynić się do występowania szczęśliwego związku. Jeżeli jakiejś cechy zabraknie, zwiększa się ryzyko rozpadu związku i zakończenia się uczucia miłości. Warto dbać o nasze związki codziennie, aby były one jak najlepsze i jak najbardziej szczęśliwe, a także żeby zaspokajały one nasze potrzeby i dawały poczucie więzi i satysfakcji.

 

Anna Obrzut
psycholog 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Jak rozwiązać intymne problemy w Twoim związku
- profesjonalnie, skutecznie i anonimowo?

__________________________________________________________________________________________________________

 

jak mieć dobry związek

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.