Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna - DOROŚLI

Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna - DOROŚLI

Testy dla dzieci kliknij tutaj >>

 

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty usług dotyczących możliwości diagnostycznych i opiniowania w Psychoradzie poprzez korzystanie z dostępnych testów psychologicznych.

Testy psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych, a także preferencji zawodowych, osobowościowych, temperamentalnych. Wszystkie testy psychologiczne, których używamy do diagnozy, są aprobowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Testy dostępne są w wersji on-line.

 

W opłatę za usługę wchodzi:

 • wykonanie 1 testu
 • napisanie 1 opinii
 • opcjonalnie wysłanie opinii pocztą listem poleconym na wskazany adres

 

Jak wygląda badanie psychologiczne (testy psychologiczne):

Po zaksięgowandiagnoza psychologicznaiu wpłaty otrzymasz e-mail/SMS o możliwości kontaktu z psychologiem, by omówić zakres testów:


 • 1. Opisujesz w systemie konsultacyjnym (po zalogowaniu) :
 •   jakiego rodzaju testy Cię interesują,  byśmy mogli  je dla ciebie  przygotować
 • oraz podasz daty konsultacji online, która by była najbardziej pasująca dla ciebie.

  2. W odpowiedzi otrzymasz instrukcję odnośnie zainstalowania oprogramowania na swoim komputerze oraz potwierdzenie terminu.

  3. Na spotkaniu online zostanie przeprowadzony wywiad psychologiczny oraz badanie testem.

  4. W ciągu 2-10 dni roboczych (w zależnosci od trudności testu) otrzymasz poprzez system konsultacyjny wyniki.

  W placówkach psychiatrycznych, w zakładach pracy, w szkołach bierze się pod uwagę wyniki testów psychologicznych, przeprowadzonych przez psychologa. Tego rodzaju kompleksowe podejście do problemów psychicznych klienta niejednokrotnie znacznie poprawia uzyskiwane efekty leczenia zaburzeń psychicznych.

 


Testy psychologiczne (wybór)

Dysponujemy następującytmi testami psychologicznymi do pomiaru inteligencji, osobowości,temperamentu na potrzeby rektrutacji i doradctwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Diagnoza zaburzeń lękowych
Stanowi uzupełnienie informacji dla lekarza psy-chiatry przed postawieniem diagnozy psychiatry-cznej; pozwala określić możliwe obszary do pra-cy terapeutycznej

 • Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) i Skale Objawowe Zaburzeń Lękowych (SOZL)

 

Dla par

 • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (KKMiP) i Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP)


Testy Osobowości

Badanie przeprowadza się w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, stworzyć charakterystykę psychologiczną, poznać swoje mocne oraz słabe strony. Jest to przydatne pod kątem wyboru kierunku rozwoju zawodowego,  określa również funkcjonowanie badanego w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.

 Badanie można również przeprowadzać w kierunku diagnozowania zaburzeń osobowości.  Wykonanie testów pozwala określić trudności, jakich doświadcza osoba badana, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocenę zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Po badaniu możliwe jest zaproponowanie odpowiedniej metody terapii, aby ułatwić leczenie.

 • e-ACL - Lista przymiotnikowa ACL
  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

 • e-NEO-FFI - Inwentarz Osobowości
  Młodzież, dorośli 

 • e-NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości
  Młodzież, dorośli

 • e-FCZ-KT(R) - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
  Młodzież, dorośli

 • e-LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
  Dorośli

 • e-LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
  Młodzież, dorośli

 • e-MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
  Młodzież, dorośli

 • e-STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
  Młodzież, dorośli (żołnierze)

 • e-BIP - Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy
  Dorośli czynni zawodowo

 • e-CUIDA - Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów
  Dorośli

 • e-EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  Dorośli

 • e-MMPI-2 - Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowosci® - 2 >
  Dorośli


Test Inteligencji ogólnej

 • e-CFT 20-R - Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella - wersja 2 zrew.
  Dzieci, młodzież, dorośli

 • e-APIS-P(R) - Bateria Testów APIS-P(R)
  Uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum i rozpoczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej

 • e-APIS-Z - Bateria Testów APIS-Z
  Młodzież kończąca szkołę średnią oraz młodzież studiująca

 • e-CFT 3 - Neutralny kulturowo test inteligencji Cattella - wersja 3
  Licealiści, studenci, dorośli z wyższym wykształceniem

 • e-TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna
  Dzieci, dorośli

 • e-TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus
  Młodzież, dorośli


Test Inteligencji emocjonalnej

 • e-DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
  Młodzież, dorośl

 

 • e-KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
  Młodzież, dorośli 


 • e-TRE - Test Rozumienia Emocji
  Młodzież, dorośli


 • e-PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych
  Dorośli
   

Test kompetencji rodzinnych

 • e-CUIDA - Kwestionariusz do Badania Kandydatów na Opiekunów
  Dorośli

Test Stres

 • e-CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
  Młodzież, dorośli


 • PTSD
  Dorośli 

 

Test określający temperament

 • e-IVE - Kwestionariusz Impulsywności
  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli


 • e-FCZ-KT(R) - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej
  Młodzież, dorośli


 • e-PTS - Kwestionariusz Temperamentu
  Młodzież, dorośli


 • e-EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka
  Dorośli


Test doradctwa zawodowego i HR

 •  e-WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
  Uczniowie gimnazjum, szkół średnich, dorośli


 • e-LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć
  Młodzież, dorośli


 • e-CwP - Skala Człowiek w Prac
  Dorośli


 • e-LBQ - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
  Dorośli


 • e-WERK - Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi
  Dorośli, aktywni zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem

 

W testach psychologicznych nie ma dobrych i złych odpowiedzi – aby ich wynik był rzetelny i mógł cokolwiek wnosić do dalszej pracy czy konsultacji z innym specjalistą, należy odpowiadać na pytanie zgodnie z tym, jaka jest rzeczywistość.
Tylko szczerość przy udzielaniu odpowiedzi pozwoli uzyskać wiarygodny wynik testu.
Od tego uzależniona jest dalsza decyzja dotycząca tego, czy osoba badana wymaga leczenia czy nie.

 

Wizyta kontrolna

Po pdiagnoza psychologicznarzeprowadzeniu badania  na prośbę osoby badanej można się umówić na omówienie wyników, gdyby opis okazał się niejasny dla osoby badanej. Podczas spotkania klient otrzymuje informację na temat problemów w codziennym funkcjonowaniu oraz na temat swoich zasobów mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii.

Po zakończonym procesie diagnostycznym można zaplanować oddziaływania terapeutyczne. Psycholog nie przepisuje recept na leki farmaceutyczne, ale może zalecić uzupełnienie diety o preparaty wspomagające pracę umysłu, zaproponować udział w dalszych e-konsultacjach terapeutycznych lub zaproponować wizytę u lekarza psychiatry.

Umawianie wizyt kontrolnych >


Jak przygotować się do testu


Najważniejsze to być wyspanym i wypoczętym. Nie wolno spożywać wcześniej jakichkolwiek środków psychoaktywnych, za wyjątkiem tych, które zalecił lekarz.


Czym jest diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna stanowi próbę wyjaśnienia co ma wpływ na powstawanie zgłaszanych przez klienta problemów oraz zrozumienia skąd się wzięły. Diagnoza służy lepszemu poznaniu siebie, swoich możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu osobistym, zawodowym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych.  Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i nasilaniu się nieprawidłowego zachowania. Może dotyczyć całości funkcjonowania psychicznego danej osoby np. inteligencja i osobowość lub jednego z elementów funkcjonowania człowieka np. dominujące potrzeby, system wartości.

Wszystkich naszych specjalistów obowiązuje zawodowy kodeks etyczny i muszą postępować zgodnie z nim. Obowiązuje ich dyskrecja oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. W przypadku realnego zagrożenia zdrowia i życia osoby zgłaszającej się po pomoc, specjalista zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych.

Formularz zamówienia

Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna - DOROŚLI
 • Tak, zamawiam Badanie psychologiczne, testy psychologiczne, diagnoza psychologiczna - DOROŚLI w cenie 345,00 zł.

Instrukcja:

Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu wpłaty, proszę zalogować się na swoje konto
(Logowanie -> Twoje konto -> Aktywne konsultacje -> link) i podać datę swoich urodzin i cel robienia testów i nazwę wybranego testu.

Następnie psycholog podeśle  instrukcję so wykonania testu online. Proszę zarezerwować do 2 godzin na wypełnienie testu.


Analiza wypełnionego testu trwa do 4-10 dni.

Jesteś tu pierwszy raz?
Aby zamówić, załóż konto

Posiadając zarejestrowane konto będziesz w pełni korzystać z możliwości jakie oferuje Ci Psychorada. Otrzymasz dostęp do bezpłatnych narzędzi autodiagnostycznych, bezpłatnych porad, artykułów, poradników, specjalnych akcji promocyjnych oraz systemu konsultacyjnego.

Załóż konto

Aby zamówić, zaloguj się

Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji Przypomnij hasło

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.