Stowarzyszenie Psychorada

NIP 9522191110  | Regon 381295856 |

W dniu 29 sierpnia 2018 r. do ewidencji organizacji pozarządowych miasta stołecznego Warszawy pod numerem 434 zostało wpisane stowarzyszenie Psychorada Zajmujemy się nieodpłatną pomocą psychologiczną i psychoedukacją dla osób potrzebujących.

 

Realizowane projekty:


Pomóż nam działać

Zapraszamy do przekazywania darowizn na cele statutowe stowarzyszenia. Bez wpłat darczyńców działania stowarzyszenia nie będą mogły sie odbywać. Darowizny podlegają odliczeniu od dochodu darczyńców do kwoty określonego limitu (maksymalnie 10% dochodu - osoby prawne i 6% - osoby fizyczne).

 

Możesz dokonać jednorazowej wpłaty lub zrobić w swoim banku stałe zlecenie przelewu na konto stowarzyszenia. Dziękujemy, że chcesz nam pomagać.


Na co zbieramy fundusze?

Zbieramy środki finansowe wyłacznie na prowadzenie działań statutowych, wymienionych poniżej. Aby to było możliwe potrzebujemy około 6 000 zł miesięcznie.

 • Terapia poznawczo-behawioralna  jednego dziecka miesięcznie wynosi 440 zł. Aby były efekty pracy terapeutycznej konieczne jest prowadzenie działań przez około 4 miesiące. Pelny koszt terapii 1 dziecka to 1760 zł. 
 • Grupa warsztatowa dla 5-6 osób to miesięczny koszt 1000-1200 zł. Pełny program wykonuje się w ciągu 3 miesięcy co kosztuje 3600 zł. Koszt jednostkowy osoby miesięcznie to 200 zł, za cały program 600 zł.
 • Wynajem lokalu na prowadzenie działań i opłaty użytkowe to około 1000 zł/mc.
 • Księgowość  250 zł/mc.

Sprawozdania z działania

 

Cele stowarzyszenia

 • Wsparcie psychologiczne osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin.
 • Działanie na rzecz propagowania wiedzy psychoterapeutycznej
 • Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób uczęszczających na terapie psychologiczne, seksuologiczne, psychiatryczne
 • Działania edukacyjne i psychoedukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.
 • Wpływanie na kształt psychoedukacji szkolnej
 • Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób w społeczeństwie

 

Swoje działania będziemy realizować poprzez:

 • organizację i prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin
 • organizację i prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego i ich rodzin.
 • oddziaływanie na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych, itp.) w propagowaniu pomocy psychologicznej
 • dzielenie się doświadczeniami i prezentowanie problematyki rodzin osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologicznej na forum społecznym.
 • starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania odnośnie edukacji psychologicznej i seksualnej w szkołach, zmierzające do uwrażliwienia społecznego, kształtowania postaw szacunku względem innych ludzi oraz szeroko rozumianej empatii,
 • tworzenie projektów psychoedukacyjnych kształtujących postawy tolerancji i szacunku ludzi względem siebie, organizowanie szkoleń
 • propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla osób z problemami psychicznymi,
 • wspieranie i współudział w badaniach naukowych dotyczących zagadnień psychologicznych, szczególnie pomocy prowadzonej systemem online,
 • organizowanie konferencji i seminariów,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie psychoedukacji

Zachęcamy do przesyłania do nas swoich pomysłow w zakresie realziowania bezpłatnej pomocy psychologicznej. Co możemy wspólnei zrobić, aby żyło nam się lepiej.

 

Swoje działania w szczególności są skierowane do:

 • Osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Rodziców i rodzin osób doświadczających trudności życiowych w zakresie życia osobistego i rodzinnego
 • Kadry pedagogicznej
 • Młodzieży
 • Mediów
 • Polityków
 • Osób opiniotwórczych
 • Organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą.

 

Zostań wolontariuszem

Masz trochę wolnego czasu, który chcesz poświęcić na pomoc innym, zdobyć cenne doświadczenie zawodowe? Dołącz do naszego zespołu.

Poszukujemy w szczególności osób, które mogłyby pomóc przy:

 • udzielaniu porad psychologicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych
 • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla podopiecznych
 • przeprowadzaniu wstępnych wywiadów, diagnozując potrzeby uczestników
 • aktualizacji informacji na stronie internetowej oraz facebookowej
 • redagowaniu i korekcie tekstów, pisaniu artykułów
 • współpracy przy nowych projektach i pisaniu wniosków o dofinansowanie.

Czekamy na Twoj email -> stowarzyszenie@psychorada.pl

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.